Thánh Ca Mùa Chay - Xin Lỗi Chúa - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
VietCatholic Network4/4/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

See Also

3/22/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Nếu Tôi Gặp Ngài - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
3/20/2017
Thánh Ca – Niềm Vui ơn Cứu Độ - Trình bày: Ngọc Thy
Minh Trung
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay – Đừng bỏ con Chúa ơi – Trình bày: Sr. Thùy Linh
Khắc Thái
3/19/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Canvê Chiều Buồn - Trình bày: Đình Trinh
Khanh Lai
3/13/2017
Thánh Ca Mùa Chay - Trên Đỉnh Đồi Xa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
3/11/2017
Tình Người Chuộc Tội - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
VietCatholic Network
1/8/2017
Ngài Có Đó - Sáng tác: Ân Đức - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
12/28/2016
Dâng Mẹ Cuộc Đời - Trình bày: Huy Tuấn
VietCatholic Network
12/20/2016
Tâm tình Hòa Bình 2 – Trình bày: Têrêsa Phương Thảo
Br. Đạt Phùng
12/15/2016
Giáng sinh trong mái nghèo - Trình bày: Cẩm Yến
Khắc Thái
12/14/2016
Chúa Hài Đồng - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai
VietCatholic Network
12/11/2016
Lời Thiêng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
10/9/2016
Tiếng gọi Fatima – Trình bày: Têrêsa Phương Thảo
Br. Đạt Phùng
10/6/2016
Dòng Đời - Nhạc: Mai Nguyên Vũ - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
8/21/2016
Hãy tha bảy mươi lần bảy - Trình bày: Đình Trinh
Br. Đạt Phùng
8/11/2016
Chuyện Chiều Xưa - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý
VietCatholic Network
7/15/2016
Ca vang tình yêu Chúa - Trình bày: Đình Trinh
Br. Đạt Phùng
7/6/2016
Video mới: Tình Hồng Dâng Hiến - Ca sĩ Phương Loan trình bầy
VietCatholic Network
7/6/2016
Về Đây Với Mẹ - Trình Bày Tuyết Trinh
VietCatholic Sydney Studio
6/30/2016
Video mới: Tâm Ca Mai Đệ Liên - Ca sĩ Lệ Hằng
VietCatholic Network