Thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ Gia Hội-Huế

Giáo dân giáo xứ Gia Hội, hạt Thành phố Huế quyết tâm gia tăng lòng đạo đức được tổ tiên truyền lại gần 120 năm trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi.

Xem Hình

Có 24 em trong giáo xứ được Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện thay mặt Đức Tổng Giám Mục Huế ban phép Thêm Sức sáng 11-6. Ngài khuyến khích các em tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa Thánh Thần trong môi trường giáo xứ, trong thành phố, nơi học đường.

“Cảm tạ Thiên Chúa đã cho các phụ huynh sinh ra những người con thanh tú và các em được lớn lên trong giáo xứ Gia Hội với nhiều gương sống tốt cho giáo phận Huế. Có người con của giáo xứ là Bề trên cộng đoàn Tu sĩ, có người là Linh mục, là Nữ tu. Nhưng cũng có giáo dân giúp cộng đồng xã hội phát triển.” - Linh mục Antôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện của Giáo phận Huế phát biểu trong Thánh lễ Thêm Sức.

Chị Maria Vũ Thị Trang trưởng Ban Giáo lý cho biết, tuy Giáo xứ không có các hội đoàn đạo đức dành riêng cho các em. Nhưng hằng tuần, vào các chiều Chúa Nhật các em rất siêng năng học giáo lý do các thầy Đại chủng viện, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế và các anh chị giảng viên giúp các em sống đạo tốt.

Ngoài ra, các em còn được cha quản xứ quan tâm. Nhờ vậy mà trong những tháng gần đây như tháng kính Đức Mẹ, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, các em hăng hái đi lễ mỗi ngày, xưng tội, rước lễ, lần chuỗi sốt sắng. Riêng lễ chiều Chúa Nhật các em tham gia ca đoàn hát lễ, nhịn chi tiêu vặt để giúp đỡ người nghèo. Vào các dịp Lễ trọng các em còn tham gia tập dâng hoa và múa hát văn nghệ.

Giáo xứ Gia Hội được thành lập từ năm 1898, hiện nay có 664 giáo dân, do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chánh coi sóc.

Phêrô Ngọc Giáo