Trong một bài phát biểu với các đại sứ Mỹ Latinh tại Nga hốm 12 tháng 6, Đức Thượng Phụ Kirill của Mạc Tư Khoa nhấn mạnh mối quan hệ liên kết các Kitô hữu Chính thống Nga với các Kitô hữu ở Mỹ Latinh.

Ngài nói:

“Tôi luôn cảm thấy, đặc biệt vào thời điểm này, rằng Nga và Mỹ Latinh có nhiều điểm chung. Thứ nhất là đức tin Kitô sống động và mạnh mẽ. Đó thực sự là niềm tin của hàng triệu người. Kitô Giáo ở Nga và ở châu Mỹ Latinh là một yếu tố quan trọng không chỉ trong đời sống tinh thần mà còn ảnh hưởng đến văn hóa xã hội”

“Cũng như ở Nga, ở châu Mỹ Latinh tôi đã chứng kiến các nhà thờ đông đảo, những gương sáng truyền giáo, ngay cả giữa những người nghèo. Tôi ghi nhận tình cảm dành cho Nga ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến thăm, qua những biểu hiện rất ấm áp, và sự thông cảm đối với chúng tôi”.

Đức Thượng Phụ cũng lấy làm tiếc rằng tại các quốc gia Tây Âu và Bắc Mỹ, nơi từng đóng vai lãnh đạo thế giới Kitô, tình hình đã trở nên tồi tệ. Các nhà thờ bị đóng cửa, thậm chí bị bán cho các tổ chức thế tục. Tại Nga nhà thờ không bị đóng cửa, nhưng trái lại, đang được xây dựng càng ngày càng nhiều. Cuộc sống tôn giáo đang gia tăng, và đó là một điểm chung giữa Nga và các nước Mỹ Latinh.