Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và Lời Chúa Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick mừng kỷ niệm 10 năm.
Coi Hình. Ban thừa tác viên quy tụ cả 40 anh chị em sẵng sàng hy sinh phục vụ trong các giờ Phụng vụ cho Cộng đoàn Việt Nam. Xin Chúa chúc lành cho quí vị về những hy sinh phục vụ.
Xin cám ơn anh Nguyễn Kim Tuấn đã đảm trách chức vụ Trưởng Ban Thừa Tác trong nhiều năm qua. Và trong kỳ họp vừa qua, anh Nguyễn Văn An đã sẵn sàng đảm trách chức vụ này trong những năm tới.
Thánh lễ đã quy tụ đông đảo giáo dân, gia đình và bạn hữu. Sau Thánh lễ Ban Thừa tác đã họp mặt chia sẻ đồ ăn thức uống trong Hội trường giáo xứ