Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, sinh tại Cartagena, Tây Ban Nha, ngày 16 tháng 11, 1936, đã qua đời ở tuổi 80. Ông giữ chức giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh trong suốt 22 năm (1984-2006) dưới triều Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào một giai đoạn có những biến chuyển trọng đại của lịch sử nhân loại như sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo và sự lan tràn của chủ nghĩa duy tương đối.

Tiến sĩ Navarro-Valls, một bác sĩ y khoa, và là nhà báo chuyên nghiệp. Ông là người giáo dân đầu tiên giữ vị trí giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh khi được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào năm 1984.

Tiến sĩ Navarro-Valls, người Tây Ban Nha, là một thành viên của tổ chức Opus Dei. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về gia đình. Thông thạo nhiều ngôn ngữ, ông Navarro-Valls có khả năng cung cấp nhiều màu sắc, và chi tiết đẹp đẽ về các hoạt động của Đức Gioan Phaolô và cuộc sống hàng ngày để lưu cuốn sự chú ý của giới truyền thông trong cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và thế giới. Ông cũng nhiều lần làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về tác động truyền thông trong thế giới đương đại.

Ông cùng đi với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong hầu hết tất cả các chuyến tông du của ngài và trở thành một nhân vật rất nổi tiếng, đặc biệt là sau khi Đức Giáo Hoàng ngã bệnh vào năm 2004. Lúc đó, ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo để loan báo với thế giới về tình trạng của Đức Giáo Hoàng.

Năm 1992, Navarro-Valls cải tổ sâu rộng Phòng Báo Chí Tòa Thánh và làm một cuộc cách mạng sâu rộng trong việc phân phối các tin tức và tài liệu của Tòa Thánh lên mạng lưới điện toán toàn cầu. Những nỗ lực của ông đã giúp thúc đẩy hình thành mạng lưới các cơ quan thông tấn Công Giáo trên khắp thế giới.