Xem hình ảnh do Trần Trọng Long và Lê Phước


Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đan viện Biến Đức Thiên Tâm đã tổ chức mừng lể Thánh Tố Biến Đức một cách long trọng với hàng trăm giáo dân từ vùng Ft-Worth-Dallas, Houston và Austin tham dự, ngoài ra người ta cũng thấy sự hiện diện cuả một số quí Cha và Sơ từ Việt Nam sang thăm, như từ các giáo phận Thanh Hoá và Kiên Giang.

Theo lởi cha Đan Viện Trưởng thì việc mừng lễ năm nay cũng là dịp cho Đan Viện cảm ơn các anh chị em thiện nguyện đã đóng góp vào sự thành công cuả đại hội 'Ngày Thánh Thể VIII' vừa qua (đầu tháng 6), đồng thời ngài cũng xin tri ân các cha xứ Việt Nam ở quanh vùng đã không nề hà vì những 'con chiên' đi xa xứ đạo mà tham gia vào những dịp lễ cuả Đan Viện. Ngài cho biết đã chưa hề có cha xứ nào than phiền cả.

Được biết Đan Vìện Thiên Tâm là một dòng tu chiêm nghiệm cho nên không làm việc mục vụ ở bên ngoài, và do đó không lo cho các xứ đạo như các dòng tu khác ở quanh vùng, như dòng Đồng Công, dòng Chuá Cứu Thế, dòng Tận Hiến và dòng Đa Minh. Các đan sĩ chăn nuôi và canh tác để mưu sinh. Phương châm cuả một đan sĩ là "Cầu nguyện và Lao động" theo như đức Thánh Tổ Biển Đức đã truyền dạy từ những năm 600.

Mỗi khi có những 'lễ lạc' ớ Đan Viện như thế này thì thường sẽ bắt đầu khá muộn, khoảng 11g trưa, và kết thúc khá sớm, khoảng 2g chiều, sau khi ăn trưa. Sở dỉ như vậy là vì Đan Viện ở xa các nơi đô hội, cách Dallas khảng 80 miles (130km) và Houston khoảng 90 miles (150km), cho nên một thời gian như vậy là để các giáo dân tiện việc đi lại.

Nhưng dù thế, vẫn có nhiều anh chị em, vì lòng quí mến đan viện và đức bác ái phục vụ đã tới đây rất sớm, từ lúc tinh sương, để chuẩn bị và nấu nướng.

Các phóng viên VietCatholic như quí anh Trần Trọng Long và Lê Phước cũng đã có mặt sớm để ghi nhận những hình ảnh ở trên.