Ngày Quốc Tế Của Các Dân Tộc Bản Địa Trên Thế Giới kêu gọi tôn trọng nhân quyền và đất đai.

(News.va) Tin Từ Madrid. Ngày 09 tháng Tám hằng năm là Ngày Quốc Tế Của Các Dân Tộc Bản Địa Trên Thế Giới. Thế giới chúng ta hiện có trên 370 triệu dân tộc bản địa sống trong 70 quốc gia, họ nói 5,000 loại ngôn ngữ khác nhau, cũng như có một nền văn hóa và khiến thức đóng góp làm thành lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên những người anh chị em bản địa này là những người nghèo đói và dễ bị tổn thương nhất, chiếm tới 15% người nghèo trên thế giới và một phần ba những người rất đói rách với cuộc sống thô sơ nơi các vùng xa xôi hẻo lánh. Và điều tồi tệ hơn nữa là những năm gần đây do sự tăng nhanh của nền kinh tế hóa toàn cầu họ càng bị từ chối, bị phân biệt đối xử, bị lợi dụng, bị đẩy ra khỏi vùng đất quê hương của họ và bị ảnh hưởng do sự biến đổi khí hậu.

Tổ chức phi chính phủ của Công Giáo Tân Ban Nha Manos Unidas, đã nhiều năm tham gia vào việc bảo vệ và phát triển đời sống của những người bé mọn nhất này thì những khó khăn chính của dân số thế giới hiện này là ngoài những vị phạm về nhân quyền đối với dân bản địa, những kế hoạch kinh tế quy mô mới phát triển trên quê cha đất tổ của họ thường phá hủy môi trường thiên nhiên là nguồn sống của các dân tộc bản địa.

Giuse Thẩm Nguyễn