27. Cầu nguyện như một mặt kiếng sáng, làm cho chúng ta thấy được những thứ nhơ bẩn trong linh hồn.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info