Giữa những cái oi nồng của thời tiết lúc mưa lúc nắng của trung tuần tháng 8, nhưng cũng không làm thay đổi những nhịp sinh hoạt tươi trẻ của bà con giáo dân giáo xứ Hội Nghĩa, và hôm nay Chúa Nhật 13/8/2017 Giáo xứ Hội Nghĩa đã thay mặt Giáo Phận Chầu Lượt, và đặ biệt hơn Giáo xứ long trọng Mừng Kính Đức Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam, là bổn mạng Nhà thờ Giáo xứ. và cho các em Thiếu Nhi trong giáo xứ được Rước Lễ lần đầu.

Xem hình

Cha Giu se Nguyễn Khắc Hoài, chánh xứ Hội Nghĩa đã khôn ngoan sắp xếp để bà con giáo hữu trong giáo xứ khai mạc phiên Chầu Lượt từ tối thứ bảy đến hết nửa đêm, để hôm sau giáo xứ long trọng Mừng lễ Đức mẹ La Vang, bổn mạng giáo xứ và cho các em Thiếu nhi được Rước Lễ Lần Đầu, thật trọn vẹn đôi đàng. Một số các linh mục trong Giáo hạt Lạc An và các giáo xứ lân cận đã đến chung chia niềm vui lớn này với Giáo xứ qua Thánh Lễ đồng tế, trước đó giáo xứ đã cung nghinh rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, có sự tham gia của đội dâng hoa Trại Phong Bến Sắn và đông đảo bà con và nam nữ tu sỹ tham dự.

Trong bài giảng cha xứ đã tóm kết nhiều ý nghĩa mà giáo xứ hôm nay mừng lễ, mà điểm nhấn các lần Đức Mẹ hiện ra đây đó, là cải thiện và canh tân đời sống, siêng năng lần chuỗi mân côi, như là một phương thế hữu hiệu của đạo đức bình dân, như khi hiện ra ở Lộ Đức hay như năm nay kỷ niệm 100 năm hiện ra ở Pha ti ma, khi Mẹ nhắn nhủ với 3 trẻ Lu ci a, Phan xi cô và Gia xin ta, hãy canh tân đời sống siêng năng lần chuỗi, và tôn sùng trái tim Mẹ, để cầu nguyện cho thế giới được hòa binh, hay khi Mẹ hiện ra che chở đoàn con cái năm nào tại La Vang, Quảng Trị, Mẹ Maria là người luôn đồng hành và che chở đoàn con cái, chúng ta hãy đến với Mẹ , nhờ Mẹ để đến với Chúa Giê su và xin Mẹ luôn tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin của bà con giáo dân trong giáo xứ, giáo xứ cũng nhận được những lẵng hoa tươi của chính quyền địa phương Huyện Bắc Tân Uyên và Thị xa Tân Uyên.