Linh Mục giảng thuyết trong Phủ Giáo Hoàng giải thích Tin Mừng Ngày Chúa Nhật

ROME (Zenit.org).- Trong bài giải thích Tin Mừng Chúa nhật I mùa Vọng, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, người giảng thuyết trong Phủ Giáo Hoàng, báo động các tín hữu về hành động của ma quỉ và nhắc họ nhớ rằng Chúa Kitô đã thắng ma quỉ.

* * *

Matthew (4: 1-11)

"Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khi dẫn vào hoang địa để chiu qủy cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần Ngừoi và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỉ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Qủy lại đem người lên môt ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một minh Người mà thôi." Thế rồi quỉ bỏ người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Ngày nay, ma quỉ, sự thờ cúng Satan, và những hiện tượng liên hệ khác, đang chiếm động lượng và sự này gây rối rất nhiều. Thế giới kỹ thuật và công nghiệp hóa của chúng ta tràn ngập những thầy phù thủy, những mụ phù thủy, thuyết huyền bí, thuyết duy linh, những thầy bói lẽm, những kẻ bán những câu thần chú và bùa mê, cũng như những phái Satan chính hiệu. Bị quăng ra cửa lớn, ma quỉ trở vào lại qua cửa sổ. Nghĩa là, bị trừ khỏi đức tin, nó trở lại với những mê tín.

Tình tiết về những sự cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa giúp làm sáng tỏ những sự việc. Trước hết, có ma quỉ không? Danh từ ma quỉ có thật sự chỉ một thực tại bản thể, có trí khôn và ý muốn hay nó chỉ là một biểu trưng, một cách nói để chỉ tổng thể sự dữ luân lý trên thế gian, sự vô ý thức tập thể, những sự xa lìa tập thể, v.v.? Giữa những người trí thức, nhiều kẻ không tin có ma quỉ hiểu theo nghĩa thứ nhất.

Nhưng chúng ta phải ghi nhận rằng những văn sĩ và những nhà tư tưởng lớn, như Goethe và Dostoyevsky, công nhận sư hiện hữu của Satan cách rất nghiêm chỉnh. Charles Baudelaire, người chắc không thuộc dòng dõi các thánh, nói rằng "mưu mô lớn nhất của ma quỉ là làm cho người ta tin không có nó." Bằng chứng chính yếu trong các sách Tin Mừng về sự hiện hữu ma quỉ không phải là ở trong nhiều tình tiết của sự trừ quỉ cho những kẻ bị quỉ ám, bởi vì sự giải thích những biến cố này có thể bị ảnh hưởng bởi những niềm tin về nguồn gốc những đau ốm này. Băng chứng thật là ở trong các thánh !

Và Chúa Giêsu, bị ma quỉ cám dỗ trong hoang địa, là sự khẳng định rõ ràng có ma quỉ. Nhiều vị thánh đã chiến đấu với thần đen tối, cũng là những bằng chứng. Các ngài không phải là những "Don Quixotes" chiến đấu chống lại những cối xay gió. Ngược lại, các ngài là những con người cụ thể mà đời sống tâm lý rất lành mạnh.

Nếu nhiều người cho là vô lý đến việc tin có ma quỉ, là vì họ dựa trên sách vở, sống trong các thư viện hay tại bàn viết, đang khi ma quỉ không quan tâm với sách vở, nhưng với người ta, nhất lá với các thánh. Ai có thể biết gì về Satan, nếu không bao giờ liên hệ với thực tại Satan, nhưng chỉ với ý niệm vể Satan, tức là, với những truyền thống văn hoá, tôn giáo, dân tộc học về Satan? Họ thường đề cặp chủ đề với sự chắc chắn lớn và với tình trạng cao, giải quyết gấp tất cả điều ấy như là "chính sách ngu dân thời Trung cổ."

Nhưng đó là một sự chắc chắn giả dối. Như một người nào đó khoe khoang không hề sợ sư tử, nêu lên bằng chứng là họ đã thấy nhiều hình vẽ và hình chụp sư tử mà không bao giờ sợ hải.

Hơn nữa, điều hoàn toàn bình thường và kiên định là bất kỳ ai không tin có Thiên Chúa thì cũng không tin có ma quỉ. Điều càng thê thảm nếu người nào không tin có Thiên Chúa mà lại tin có ma quỉ! Điều quan trọng hơn hết mà đức tin Kitô hữu phải nói với chúng ta là không phải ma quỉ hiện hữu, nhưng là Chúa Kitô đã thắng ma quỉ. Người Kitô hữu không coi Chúa Kitô và ma quỉ là hai ông Hoàng ngang nhau và đối nghịch nhau. Chúa Giêsu là Chúa duy nhất. Satan là chỉ là một tạo vật "hư đốn". Nếu ma quỉ được ban quyền trên con người là để cho con người có khả năng lựa chọn tự do, và cũng để cho con người sẽ không "trở thành hãnh diện" mà tin rằng họ tự chủ được và không cần môt đấng cứu thế.

"Satan xưa là kẻ ngu dại," một nhà thiêng liêng Negro nói. "Nó bắn tôi để tiêu diệt linh hồn tôi, nhưng nó bỏ lỡ và tiêu hủy luôn tội của tôi. "Với Chúa Kitô, chúng ta không có gì phải sợ. Không gì và không ai có thể hại tôi, nếu chính chúng ta không muốn sự ấy. Một Giáo Phụ đời xưa nói, Satan, sau khi Chúa Kitô đến, giống như môt con chó bị xích tại một trụ cột: nó có thể sủa và tru trếu như nó muốn, nhưng nếu chúng ta không tới gần nó, thì nó không thể cắn. Chúa Giêsu trong hoang địa đã giải thoát mình khỏi Satan để giải thoát chúng ta khỏi Satan! Đó là tin mừng, với tin mừng đó chúng ta bắt đầu cuộc hành trình mùa Chay.