Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần Người đi người lại đến Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua rồi ngày tới Trời đất cứ vần xoay, Nhân thế dẫu tàn phai Tình yêu mãi đong đầy. 2. Bình minh đến rồi đi, Hoàng hôn cũng xa dần. Trần gian dù lao tác, lợi danh rồi cũng hết. Dòng sông từ muôn lối, biển lớn chảy về xuôi, Trong Chúa con nghỉ ngơi, Bình an phút tuyệt vời. 3. Đời ta kiếp phù dung, Nở hoa cũng mau tàn. Người quên người lại nhớ, trần gian là bến đỗ. Dòng sông bồi phù sa, Tình mến sẽ trổ hoa. Nhân thế dẫu vụt qua, Tình yêu vẫn chan hòa. Đk. Phù vân dẫu đời phù vân Cho con bác ái hiền tâm Mặc cho nhân thế nhiều nghi nan Sang hèn cùng nhau chung sống. Nguyện dâng câu hát tình tri ân Cho con say mến nguồn ơn thiêng Dù cho kiếp sống đầy truân chuyên Phù vân trở nên tình vô biên.