21. Chúng ta càng cầu nguyện thì càng muốn cầu nguyện thêm nữa.

(Thánh John Vianne)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholicnews.net/nhantai
http://nhantai.info