Trong Thánh lễ sáng thứ Sáu 4 tháng Năm tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của ngài về những gì hình thành nên một giám mục chân thật, và nhấn mạnh đến những phẩm chất như tỉnh thức, gần gũi và dấn thân trong đời sống của đoàn chiên.

Sự mất phương hướng của dân Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra các suy tư của ngài dựa trên Bài đọc Một trích từ Sách Công Đồ Công Vụ, nói về việc Thánh Phêrô và các thánh tông đồ vì mong muốn các Kitô hữu tại Antiôkia được bình an, nên đã gởi thánh Phaolô và Banaba đến đó cùng hai người khác nữa. Những người có trách nhiệm coi sóc Giáo Hội ở Antiôkia đã tự tin cho rằng họ là những nhà thần học chính thống của đức tin, mà thực ra là họ đã làm cho người tín hữu mất phương hướng. Ngược lại, các tông đồ, tức là các giám mục ngày nay, củng cố họ trong đức tin.

Giám mục - người tỉnh thức, canh chừng và cùng đồng hành.

Đức Thánh Cha đã mô tả giám mục là “một người trông nom, người bảo vệ - một tuần canh biết cách canh chừng để bảo vệ đoàn chiên khỏi những bày sói tấn công.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu phân biệt giữa người mục tử thật và người chăn thuê, là người làm công ăn lương và không quan tâm nếu bày sói đến và ăn thịt con chiên.

Ngài nói rằng người mục tử chân thật là người tỉnh thức, dấn thân trong cuộc sống của đoàn chiên, không chỉ bảo vệ từng con chiên một, mà còn củng cố đức tin cho cả đoàn chiên. Nếu một con đi xa hay lạc đàn, người mục tử đi tìm để mang nó về. Người đó cùng đồng hành với đoàn chiên để không một con nào bị lạc.

Giám mục - người gần gũi với đoàn chiên của mình.

Đức Thánh Cha khơi lên hình ảnh giám mục nhân lành noi theo hình ảnh thánh tâm Chúa Kitô. Giám mục là người chăn dắt đoàn chiên, biết tên từng con, nghĩa là gần gũi với các con chiên.

Ngài nói rằng người tín hữu biết ai là giám mục không quan tâm lo lắng cho họ: đó là một giám mục luôn luôn bận rộn, rối tinh lên trong công việc, một doanh nhân, một người luôn tất bật với mọi thứ không tương hợp với sứ mạng của mình, đi đến đâu cũng xách vali hay đồ nghề trong tay và đại loại như thế.

Cộng đoàn dân Chúa biết rõ ai là mục tử khi người ấy gần gũi với họ, khi người ấy có thể canh chừng cho họ và trao ban cuộc sống mình cho họ. Ngài nhấn mạnh đến chữ “gần gũi”.

Đức Thánh Cha nêu ra mẫu gương của Thánh Turibius thành Mogrovejo để nói lên một giám mục chân thật phải như thế nào. Vị thánh Tây Ban Nha này đã chết trong một làng nhỏ của người dân bản địa trong vòng tay yêu thương của những tín hữu của ngài. Họ chơi nhạc “chirimia” một nhạc cụ gió để tiễn ngài an nghỉ ngàn thu.

Để kết luận, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện để Giáo Hội đừng thiếu những mục tử tốt lành, những mục tử biết làm việc, cầu nguyện, gần gũi với dân Chúa và biết cách trông nom đàn chiên.
Source: Vatican News - Pope at Mass: A good bishop is watchful, involved and close to his flock