Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ Argentina "Chúng con có đọc Tin Mừng hàng ngày không?"

Trong một thông điệp video gửi đến Hội nghị Giới trẻ Quốc gia II đang diễn ra ở Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người trẻ hãy đọc Tin Mừng ít nhất hai phút mỗi ngày, và ĐTC chia sẻ về sự hiện diện, hiệp thông và sứ mệnh.
Qua một video mười lăm phút Đức Thánh Cha đã gửi cho những người trẻ Argentina đang tham dự viên Hội Nghị Giới trẻ Quốc Gia II diễn ra tại Rosario trong các ngày 25 đến 27 tháng Năm.
ĐTC mời gọi hãy luôn mang theo một cuốn Kinh thánh nho nhỏ và đọc nó một chút, lúc hành trình trên xe buýt hoặc nghỉ ngơi ở nhà. Việc ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng con. ĐTC hỏi: "Tại sao? Bởi vì chúng con đang gặp gỡ Chúa Giêsu.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng suy tư về tầm quan trọng của sự hiện diện, sự hiệp thông và sứ mệnh trong đời sống của người trẻ.

Sự hiện diện: ‘Chúa Giêsu ở cùng chúng ta’
Suy tư về sự hiện diện Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta. ĐTC nói "Chúa Giêsu đã trở nên người anh của chúng ta, và ĐTC mời gọi chúng ta hãy để cho mình được nhập thể hầu cùng nhau xây dựng những lý tưởng đẹp cho một nền văn minh của yêu thương như các môn đệ xưa và thể hiện việc truyền giáo của mình ngay tại đây-và-bây giờ."
ĐTC nói điều này có thể thực hiện được trong mọi tình huống mà cuộc sống hàng ngày đem đến cho chúng ta. Nhưng ĐTC nói chúng ta phải ở hiệp nhất với Chúa Giêsu “cầu nguyện, trong Lời của Chúa và qua các Bí Tích. Hãy dành chút thời giờ cho Chúa. Hãy thinh lặng hầu chúng con có thể nghe thấy tiếng Chúa đang thì thầm với chúng con.”

Sự hiệp thông: ‘Hãy bước đi như con cái của Chúa’
Bước sang điểm thứ hai đó là sự hiệp thông, Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay lịch sử được viết lên bởi con người, chứ không phải bởi ý thức hệ. “Chúng ta là một cộng đồng; chúng ta là Giáo hội.”
“Là dân của Chúa, là Giáo Hội, trong đó bao gồm tất cả những người thiện tâm trẻ lẫn già, ốm đau cũng như khỏe mạnh, công chính cũng như tội lỗi, tất cả chúng ta đều là một đoàn người lữ hành!”
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến Hội Đồng Giám Mục sắp tới về Giới Trẻ, ĐTC cho hay Giáo Hội đang trải qua “một thời điểm đặc biệt”. Ngài mời những người trẻ Argentina hãy hết lòng tham dự vào hội nghị này. “Đức Thánh Cha mong muốn lắng nghe các bạn. Đức Thánh Cha khao khát được đối thoại hầu tìm ra những con đường mới làm thăng tiến và đổi mới niềm tin của chúng ta và làm sống lại sứ mệnh truyền giáo của chúng ta. ”

Nhiệm vụ: ‘Hãy là một Giáo hội ra đi’
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về công cuộc truyền giáo. “Chúng ta được kêu gọi làm thành một Giáo Hội vươn xa trong sứ mệnh: Một Giáo Hội truyền giáo; không bị đóng khung trong lối sống và yên phận của chúng ta, mà là một Giáo hội tung cánh đi muôn phương để gặp gỡ tha nhân.”
ĐTC nói: Chúa Giêsu gọi mời, sai đi và đồng hành với chúng ta khi chúng ta lại gần với tất cả những người trẻ già không phân biệt nam nữ và tuổi tác."

Xây dựng tương lai dựa trên quá khứ
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người trẻ rằng họ là tương lai, nhưng phải là “một tương lai vững chắc, phồn vinh, một tương lai được đâm rễ thật sâu chắc!”
"Hãy trở về với cuội nguồn của chúng con và xây dựng tương lai của chúng con từ gốc nguồn tổ tiên của chúng con: Đừng phủ nhận lịch sử của quê hương, của gia đình và của cha ông tiên tổ của chúng con. Hãy trở về nguồn cội của chúng con, về quá khứ của chúng con để từ đó chúng con xây dựng một tương lai bền vững... ”