Xem hình ảnh

3 ngày tĩnh tâm với chủ đề kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được khai mạc chiều Chuá Nhật 24/6/2018 tại Gx ĐMHCG.

Linh mục thuyết giảng là Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR, từ Dòng Chuá Cứu Thế Saigon qua.

Cha Dũng, xuất thân từ làng Trung Lương, Hà Nam, Bắc Việt, đã được gửi đi du học nhiều năm ở đại học St Michael, Toronto, Canada. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Thần Học, ngài trở về VN, phục vụ tại Dòng Chuá Cứu Thế ở đường Kỳ đồng Saigon và đang là cha giáo cho các đại chủng viện ở VN.

Giáo xứ ĐMHCG ở Garland Texas đang trong muà kỷ niệm 25 năm thành lập, cuộc tĩnh tâm kỳ này là để chuẩn bị cho ngày lễ ĐMHCG, sẽ được tổ chức long trọng với nhiều chương trình rước kiệu, ăn mùng, văn nghệ, thể thao vào cuối tuần này.

Chúng tôi sẽ update các hình ảnh tĩnh tâm và mừng lễ ngay sau khi sự việc xảy ra xong.