(EWTN News/CNA) Hôm nay Chúa Nhật, ĐGH Phanxicô đã nói rằng qua phép Rửa tội, mỗi Kitô hữu được kêu gọi để loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, một sứ mạng không thể tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo.

“Chính phép Rửa tội làm cho chúng ta thành những nhà truyền giáo. Một người đã được chịu phép rửa tội mà không cảm thấy có nhu cầu để loan báo Tin Mừng, công bố về Chúa Giê-su, thì không phải là một người Công Giáo tốt.”

Yếu tố quan trọng đầu tiên của tất cả các tông đồ truyền giáo đích thực đi từ “trung tâm không thay đổi là chính Chúa Giê-su”. Bởi vì rao giảng Tin Mừng không thể tách rời khỏi Đức Kitô hay khỏi Giáo Hội.

Công bố Tin Mừng “không phải là một sáng kiến của cá nhân, của các nhóm, hay thậm chí của tập hợp lớn những người tin, nhưng chính là sứ mạng của Giáo Hội không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Thiên Chúa chúng ta. Không một Kitô hữu nào rao giảng Tin Mừng “một mình”, nhưng chỉ được sai đi từ Giáo Hội, một Giáo Hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Thiên Chúa.”

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài, ĐGH đã suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu như việc Chúa Giê-su sai các môn đệ của ngài ra đi “từng hai người một” để rao giảng về sự sám hối.

Sứ điệp của Chúa Giê-su gởi cho các môn đệ qua câu chuyện trong Phúc Âm không chỉ dành riêng cho các linh mục, nhưng cho tất cả mọi người đã được rửa tội, những người “được kêu gọi để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời.”

Giống như các tông đồ đã được cảnh báo, sứ điệp này có thể sẽ không được đón nhận, giống như những gì chính Chúa Giê-su đã trải qua, Chúa “ đã bị từ chối và bị đóng đinh”

“Chỉ khi nào chúng ta liên kết với Chúa, trong sự chết và sống lại của Ngài, chúng ta mới có thể có sự can đảm để loan báo Tin Mừng.”

Nhớ rằng trung tâm của sứ mang phải quy hướng về Chúa Kitô. ĐGH đưa ra những gương mẫu của các Thánh ở Roma là “những công nhân khiêm nhường của Nước Trời”, như Thánh Philip Neri, Thánh Benedict Joseph Labre, Thánh Phanxicô thành Roma và Thánh Bl. Ludovica Albertoni.

Các thánh đã không làm việc để thăng tiến cho chính mình hay cho những tư tưởng, những lợi ích của riêng mình, nhưng luôn hành động như những sứ giả được Chúa Giê-su sai đi.

Hướng về Đức Trinh Nữ Vương Maria là “môn đệ đầu tiên và là nhà truyền giáo Lời Chúa,” ĐGH xin Mẹ giúp chúng ta mang “ sứ điệp Tin Mừng đến cho thế giới trong sự hân hoan khiêm nhường và rạng ngời, vượt lên trên bất cứ sự khước từ, hiểu lầm hay khốn khó nào.”


Source: EWTN News A good Catholic proclaims the Gospel, Pope Francis says