55. Anh hãy hết sức tán tụng ca ngợi Thiên Chúa đi, Ngài siêu việt vượt qua tất cả những lời tán tụng của con người.

(Thánh Thomas Aquinas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info