Trong thông báo đưa ra hôm thứ Năm 4 tháng Tư, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm Đức Cha Wilton D. Gregory, hiện là Tổng Giám Mục Atlanta, làm Tổng Giám Mục thủ đô Washington DC.

Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory sinh ngày 7 tháng 12 năm 1947 tại Chicago (Illinois). Sau khi học hết tiểu học ở Chicago, ngài vào tập viện Quigley. Ngài hoàn thành triết học tại Đại học Niles và thần học tại Chủng viện Saint Mary of the Lake ở Mundelein (Illinois). Sau đó, ngài đạt được bằng Tiến sĩ Phụng vụ tại Đại Học Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Rôma vào năm 1980.

Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 9 tháng 5 năm 1973 tại Tổng giáo phận Chicago.

Ngài đã từng giữ các vị trí sau: phó xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Glenview; Sinh viên tại Rôma (1976-1979); Giáo sư Phụng vụ tại Chủng viện Saint Mary of the Lake ở Mundelain, Thành viên Văn phòng Phụng vụ Tổng giáo phận và Trưởng ban Nghi lễ cho các Đức Hồng Y Cody và Bernardin (1980-1983).

Ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Chicago vào ngày 18 tháng 10 năm 1983 và được tấn phong vào ngày 13 tháng 12 cùng năm.

Ngày 29 tháng 12 năm 1993, ngài được bổ nhiệm Giám Mục thứ bẩy của Belleville và chính thức nhận tòa vào ngày 10 tháng 2 năm 1994.

Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Atlanta (Georgia) vào ngày 9 tháng 12 năm 2004 và nhậm chức vào ngày 17 tháng 1 năm 2005. Ngài coi sóc tổng giáo phận này từ đó đến nay.

Trong Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ, ngài từng là Chủ tịch (2001-2004), Phó Chủ tịch (1998-2001), Thành viên của Ủy ban Hành pháp và Hành chính, Thành viên các Ủy ban Giáo lý Đức tin, Ủy ban Chính sách Quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Ủy ban về Thiên niên kỷ thứ ba / Năm thánh 2000 (1998-2001) và Ủy ban Phụng vụ (1991-1993). Hiện tại, ngài là Chủ tịch Ủy ban Phụng Tự.

Ngoài tiếng Anh, ngài còn nói thông thạo tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.


Source:Holy See Press Office