Đường Thương Khó (Via Dolorosa)

Nhạc: Niles and Billy Sprague

Lòi Việt: Ly Ca

Trình bày: Ca đoàn Hiển Linh, Montclair, San Bernadino, CA

Đường thập giá một chiều rất thảm sầu, ở Giê-ru-sa-lem hôm ấy

Quân dữ, gậy gộc giáo gươm dọn dẹp lối đi

Và người dân chen nhau nhìn xem một người mang án chết treo trên đồi Can-vê.

Kìa người đó đòn roi nát thân mình, máu tuôn rơi nhọc nhằn chân bước

Ở nơi trán một vòng mão gai hằn nhọn đớn đau

Và người mang thánh giá nặng vai, với bao những nỗi oan khiên con người gán cho

Đường thập giá mà người đã đi qua, nay được gọi là Đường Thương Khó

Ở nơi đó hằn sâu dấu chân Vua Trời, Con Chúa.

Và Ngài đã bước lê thân tàn gánh tội chúng nhân, chết cho thế trần

Đường thập giá tủi nhục đớn đau Ngài đã bước đi lên đồi Can-vê.

Đường lên núi gập ghềnh những gai nhọn, lối quanh co chậm dần chân bước

Đoàn quân dữ cười nhạo rẻ khinh người thân lánh xa

Nhục hình kia không ai sẻ chia, chỉ còn Mẹ đứng âu sầu tim Mẹ nát tan

Đường thập giá mà Ngài đã đi qua, nay được gọi là Đường Thương Khó

Ở nơi đó hằn sâu dấu chân Con Một Thiên Chúa

Và con xin sánh vai bên Ngài thông phần khổ đau

Chết treo với Ngài.

Đường thập giá là đường Chúa Con chuộc tội thế nhân, con nguyện bước theo.

Máu đào Ngài tẩy xóa.

tội khiên cho nhân thế

và thứ tha bao lầm lỗi cho Giê-ru-sa-lem

Đường thập giá mà Ngài đã đi qua, mỗi sầu đau là Đường Thương Khó

Ở nơi đó hằn sâu dấu chân Vua Trời Con Chúa.

Và Ngài đã bước lê thân tàn gánh tội chúng nhân

chết cho thế trần.

VietCatholic Network

Đường thập giá là đường Chúa Con chuộc tội thế nhân

trên đồi Can-vê.