Thứ Năm Tuần Thánh là ngày lễ của tình yêu. Thật vậy, vào một buổi chiều cách đây hơn 2000 năm, trong bữa tiệc ly, trước khi lìa xa các môn đệ để thi hành thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Cử chỉ rửa chân là bài học yêu thương và khiêm nhường Chúa dạy các môn đệ trước khi lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu. Vì muốn yêu đến cùng nên Người dạy khiêm nhường bằng việc rửa chân để mọi người biết thương nhau. Vì muốn yêu đến cùng nên Người lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta đến tận thế.

Xem Hình

Thứ Năm Tuần Thánh toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Giao Ước Mới trên núi sọ, thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và bài học yêu thương qua việc rửa chân cho các môn đệ.

Trong tâm tình đó, chiều nay, 18.4.2019, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ sự Thánh lễ vào lúc 17g30, trên lễ đài trước núi đá Đức Mẹ. Cha sở Giuse Trịnh Văn Hân, Cha phó Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh đồng tế; Có quý Tu sĩ nam nữ và hơn 3000 tín hữu sốt sắng hiệp thông tham dự.

Qua 3 Bài đọc: (Xh 12, 1-8. 11-14), (1 Cr 11, 23-26), và Tin Mừng Gioan (Ga 13, 1-15), Đức Cha Vinh Sơn giải thích ý nghĩa về việc cử hành lễ Vượt Qua, về Giao Ước Mới qua việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và lệnh truyền Yêu Thương bằng hành động rửa chân cho các môn đệ. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa, hiệp nhất với Giáo phận trong tâm tình truyền giáo, biết sống yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Ngài nói: Khi chúng ta sống trong tinh thần yêu thương và phục vụ trong khiêm nhường theo gương Thầy Chí Thánh, chúng ta làm cho khuôn mặt Chúa Giêsu được biểu lộ trong đời sống mỗi người chúng ta, và góp phần không nhỏ xây dựng xã hội công bằng và đầy tình người trong xã hội hôm nay. (Mời nghe BÀI GIẢNG)

Sau bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho 12 vị được chọn, như Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ xưa. Nghi thức Rửa Chân khiến cộng đoàn lặng đi, xúc động. “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Cuối thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn kiệu Thánh Thể vào Nhà thờ, đặt trang trọng trên cung thánh. Các đoàn thể luân phiên chầu Thánh Thể, đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trên núi cây dầu năm xưa: “Các con hãy ở lại đây và canh thức với Thầy… Cầu nguyện đi để khỏi sa chước cám dỗ!”

Vũ Đình Bình