Hội Đồng Giám Mục Ba Lan trong ngày 10 tháng 10 năm 2019 đã chấp thuận việc xin phong chân phước cho cha mẹ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là ông Karol Wojtyla và bà Emilia nee Kaczorowska

Đây là bước đầu tiên của tiến trình phong chân phước, bước thứ hai là xin Tòa Thánh tiến hành thủ tục điều tra nơi cấp Tổng Giáo Phận Cracow ở Ba Lan.

Thân phụ ĐGH Gioan Phaolô II là ông Karol, một trung úy quân đội Ba Lan, và thân mẫu là bà Emilia, một giáo viên. Hai Ông Bà kết hôn tại Krakow vào ngày 10 tháng 2 năm 1906. Ông Bà sinh hạ được ba con: Edmund năm 1906; Olga, chết sau khi sinh; và Karol Junior năm 1920, tức ĐGH Gioan Phaolô II.

Gia đình Ông Bà Karol được biết đến như là gia đình Công Giáo đạo hạnh, chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Ba Lan

Hội đồng Giám Mục Ba Lan cho biết lối sống gia đình ông bà Karol đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tâm linh và trí tuệ của Karol Jr, mà sau này là Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II.

Thân mẫu Emilia qua đời vì một cơn đau tim và suy gan vào năm 1929, là người có đức tin cột trụ cho gia đình. Bà qua đời lúc Karol Jr mới 9 tuổi.

Ông Karol một mình nuôi con cho đến khi qua đời 12 năm sau đó. Sinh thời ông là một người cha có đời sống đạo đức sâu sắc. Khi nhắc về cha mình, ĐGH Gioan Phaolô II thưòng kể, Ngài thấy bố mình trong nhiều đêm quỳ cầu nguyện trong phòng,đã dậy Ngài cầu nguyện và đồng hành với Ngài cho tới khi lià đời.

Nguyễn Long Thao