Hội đồng Hồng Y trong tiến trình cải tổ Giáo triều Roma

Theo một tuyên cáo của Văn phòng Báo chí Tòa thánh, thì các Hồng Y trong Hội đồng cải tổ Giáo triều là các Hồng Y: Pietro Parolin, Óscar A Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello và Oswald Gracias đã nhóm họp với Đức Thánh Cha trong tuần qua cùng với vị Thư ký của Hội đồng là Đức Tổng Giám Mục Marcello Semeraro, và Trợ lý Thư ký là Đức cha Marco Mellino.
Đức Thánh Cha Phanxicô có mặt trong các buổi thảo luận để cùng tìm hiểu và duyệt xét các văn kiện, ngoại trừ ngài vắng mặt vào phiên họp sáng thứ Tư vì cuộc triều yết hàng tuần; nhưng ĐTC có mặt trong phiên họp cuối cùng được kết thúc vào chiều thứ Tư.
Văn bản của Tông hiến mới về cải cách Giáo triều Rôma, đã được sửa đổi nhiều qua những đóng góp của các bộ sở của Tòa Thánh và từ một số chuyên gia… Hội đồng đã học hỏi phân tích thật cặn kẽ, các Hồng Y cũng mới đón nhận một số góp ý trong những tuần gần đây từ Hồng Y đoàn ở Rome...
Công việc học hỏi và thảo luận sẽ được tiếp tục trong những phiên họp kế tiếp được hoạch định vào tháng 4 năm 2020 tới đây.