“ Ngày Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay Thánh, chúng ta được mời gọi ăn chay cầu nguyện và làm việc bác ái “.

Đó là lời chia sẻ của Lm Chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, được cử hành lúc 17g ngày 26/2/2020 tại giáo xứ Tân Việt do Ngài chủ tế, cùng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Xem Hình

Đầu lễ Cha chủ tế nhắn nhủ : “ Ngày Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay Thánh, chúng ta được mời gọi ăn chay cầu nguyện và làm việc bác ái. Mùa Chay là mùa thống hối, chúng ta chỉ thống hối khi tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang lo lắng về dịch cúm Corona,tuy nhiên chúng ta tin vào Lòng Thương Xót Chúa với sự cộng tác của các nhà khoa học sẽ tìm ra vacxin chống lại dịch cúm này. Chúng ta nhớ rằng mọi biến cố đều là sứ điệp mà Chúa gởi đến cho chúng ta, để chúng ta ăn năn thống hối trở về với Chúa và với nhau.

Chia sẻ Tin mừng Cha chủ tế nói : Mùa Chay lại trở về với chúng ta, mùa chay là mùa Sám hối mà cũng là mùa chúng ta được gọi trở về với Chúa và với nhau. Lời Chúa chúng ta lắng nghe một khía cạnh nào đó về việc trở về. Hãy trở về để giao hòa với Chúa cụ thể đến với Chúa qua Bí Tích hòa giải, đến với Chúa qua Thánh lễ để có những giây phút cầu nguyện, gặp gỡ để Lời Chúa thấm nhuần, canh tân đời sống chúng ta.

Nghi thức chịu tro chúng ta sắp lãnh nhận đây không chỉ là nghi thức bên ngoài mà chúng ta hãy trở về với cõi lòng mình, để khiêm tốn hơn,chân thành hơn và chúng ta tin rằng Chúa đang lắng nghe lời cầu Chúa chúng ta.

Ngài kết luận: Ngày Thứ Tư Lễ tro hôm nay, chúng ta thấy cộng đoàn tham dự rất đông và sốt sắng điều đó cho thấy mỗi người chúng ta đều ý thức về việc ăn năn sám hối. Ước mong sao mùa chay thánh này mỗi người chúng ta hãy làm hòa với nhau và gia tăng những việc đạo đức để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh.

Sau bài giảng là nghi thức làm phép Tro và sức Tro với lời nguyện và rảy Nước Thánh. Sau đó Ngài lấy Tro đã làm phép xứ ghi dấu trên đầu mình và trao cho các thừa tác viên xức tro trên đầu các tín hữu theo hình Thánh Giá. Hình thức xức tro hôm nay biểu lộ lòng tin của người Ki Tô hữu vì con người được tạo dựng bằng bùn đất, sẽ trở về bụi tro.

“ Hãy xé lòng, chớ đừng xé áo. Hãy trở về với Cha nhân từ. Hãy xé lòng, chớ đừng xé áo. Hãy trở về thống hối ăn năn… Lời bài ca Kết lễ đã kết thúc Thánh lễ Thứ Lễ Tro lúc 18g.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tận dụng cơ hội này sống tâm tình sám hối, ăn năn biết hợp mật thiết với Thiên Chúa và biết hướng lòng đến với tha nhân.

Vinh sơn Trần văn Đẩu