Cha Vũ Hân, mừng kỷ niệm 55 năm Linh mục tại Nhà Hưu dưỡng Bùi Chu ở Garden Grove, California. Hiện nay cha hưu dưỡng tại đây và làm Đại Diện cho Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáp phận Bùi Chu, tại Hoa Kỳ. Trong dịp trọng đại này và đáng nhớ này, có sự hiện điện của Cha Trần Công Nghị và Cha Mai Khải Hoàn, cùng vài giáo dân tham dự thánh lễ chiều ngày 29/4/2020.