AVE MARIA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho tới cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể!
Ave Maria
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)