“Này tôi là tôi tớ Chúa,tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Đó là chia sẻ của Linh mục Gioan B. Trần Văn Trí chánh xứ Phú Bình trong Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 17 g thứ ba 8.12.2020.

Hôm nay là ngày Tổng hội Thường niên của Legio Mariae Curia Phú Thọ I. Curia Phú Thọ I gồm các giáo xứ: Phú Bình, Tân Trang và Tân Phước đã quy tụ về nhà thờ Phú Bình trong ngày Tổng hội Thường niên và hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Xem Hình

Trước thánh lễ,các hội viện Legio đã khai mạc bằng giờ kinh nguyện lần chuỗi Mân Côi.

Sau đó, Thánh lễ tạ ơn trọng thể do Linh mục Gioan B. Trần Văn Trí, chánh xứ Phú Bình và cũng là Linh giám Curia Phú Thọ I chủ tế, cùng đồng tế có Linh mục Đaminh Nguyễn Khắc Duy phó xứ Tân Phước.

Trước tiên, Linh mục chánh xứ chúc mừng tất cả quý bà, quý chị và các hội viên Legio trong ngày mừng lễ Mẹ Maria.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng,Linh mục chánh xứ nói đến ơn vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria.Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Maria không vướng mắc tội tổ tông truyền. Thiên Chúa đã định liệu từ ngàn xưa. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho con người. Ngài luôn trung thành với lời hứa và ban Đức Giêsu cứu độ nhân loại qua sự cưu mang nơi cung lòng của Đức Maria. Chúng ta cũng phải trung tín với Thiên Chúa và làm cho tâm hồn mình xứng đáng cho Thiên Chúa ngự.Với mỗi hội viên Legio, trong công tác tông đồ, chúng ta đem nhiều linh hồn về với Chúa, nhưng cũng phải giữ tâm hồn mình thanh sạch, sống sao cho xứng đáng luôn đẹp lòng Thiên Chúa.

Trước khi kết lễ, anh Trưởng Curia Phú Thọ I Phêrô Bùi Đức Hoàng có những tâm tình tri ân Linh mục Linh giám đã yêu thương,quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hội viên tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Thánh lễ kết thúc, các hội viên nguyện kinh bế mạc và mọi người chia sẻ qua bữa cơm thân mật trong tình con thảo yêu mến Mẹ Maria,luôn thao thức đem nhiều người về với Chúa.

Martinô Lê Hoàng Vũ