MÙA XUÂN ĐỜI TÔI

Xuân đến, xuân chẳng hững hờ
Người đón xin chớ bơ vơ cõi lòng
Chị ‘đào’ toả ngát trông mong
‘Mai’ về khoe sắc tình nồng hương xuân.

Năm mới thêm tuổi, thêm xuân
Vui cùng Tạo Hoá, gian truân bớt phần,
Bình an suốt năm se vần
Đâu đây, đây đó hồng ân tuôn tràn.

Khấn cầu Thiên Chúa trao ban
Muôn người, muôn nước hợp hoan thanh bình.
Hoà bình xoá bỏ chiến chinh,
Bất công nhường bước công minh chính trực.

Cuộc sống bớt thêm cơ cực
Vui tươi, hoà nhã, pha mực bút nghiêng
Hoạ nên xuân mới thiêng liêng
Ra đi san sẻ, bình yên cõi lòng.