Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2021, Thứ Năm của Tuần 25 Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca [Lc 9, 7-9]

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại;” còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra;” kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại.” Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và quận vương tìm cách gặp Người.

Đó là lời Chúa.

BÀI GIẢNG

“Ông Giê-su này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?”

Kính thưa quí cộng đoàn rất thân mến,

Hành trình tìm kiếm cho câu trả lời “ông Giê-su là ai?” là hành trình rất đỗi quen thuộc. Mà hành trình ấy chúng ta thường hay quen gọi, đó là hành trình tìm kiếm Chúa trong cuộc đời. Chúa có nhiều cách để mời và để gọi con người đến với Chúa. Có người vì yêu mà đến. Có người vì được tha thứ mà đến. Nhưng cũng có người vì tò mò …mà đến.

Nhân vật quận vương Hê-rô-đê mà Tin Mừng hôm nay nhắc tới…cũng vì tò mò mà muốn tìm đến với Đức Giê-su. Tin mừng hôm nay chỉ dừng lại với đề cập về ước muốn tìm gặp Chúa của Hê-rô-đê: tìm gặp để thỏa mãn sự tò mò.

Để hiểu rõ về nhân vật Hê-rô-đê này, xin hãy đọc những gì Thánh sử Lu-ca đã tường thuật trong biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô trong chương 23, câu 8:

“8Ông Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ÔNG muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, Ông hằng mong được xem Người làm một hai phép lạ.”

Động cơ để ra đi “tìm kiếm Chúa” vì sự tò mò …không hoàn toàn sai, thế nhưng, tìm kiếm CHÚA chỉ …mong ước được xem Người làm một hai phép lạ như ông Hê-rô-đê …thì điều đó đánh dấu một sự lầm lạc trong hành trình tìm Chúa.

Hành trình tìm kiếm Chúa là hành trình đưa đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa và xuất phát từ chính sự thân tình ấy…những phép lạ hay những biến đổi khác thường trong cuộc sống sẽ xảy đến.

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta có thể lên án kiểu thức tìm kiếm Chúa của quận vương Hê-rô-đê: tìm Chúa vì muốn xem phép lạ. Nhưng liệu rằng chúng ta -những người tự xưng là theo Chúa hay giữ đạo Chúa nhiều năm – (liệu rằng chúng ta) cũng đang theo Chúa/ tìm kiếm Chúa như ông Hê-rô-đê hay không? Vậy, chúng ta chạy đến tìm kiếm Chúa vì điều gì?

Bối cảnh đại dịch Cô-vít 19 mà chúng ta đang phải đối diện/ sẽ là phép thử tốt nhất cho hành trình tìm kiếm Chúa của chúng ta. Chúng ta đang tìm kiếm tương quan với CHÚA? Hay chúng ta chỉ tìm kiếm phép lạ của Chúa mà thôi? Phép lạ của Chúa vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ đấy thôi. Điều quan trọng là chúng ta có nhận thấy được hay không?

Câu hỏi ấy chỉ có được đáp án cụ thể trong và qua tương quan của chúng ta với Chúa mà thôi.