29. Đất khô hạn thì lợn và chó không muốn đạp lên; tâm yên lặng khô khan dục tình thì ma quỷ không muốn ở.

(Thánh John Climent)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info