20% giáo sĩ Ái Nhĩ Lan đã chết trong 3 năm qua

Tờ Irish Examiner của Ái Nhĩ Lan đưa tin cứ 5 giáo sĩ gồm linh mục và tu sĩ thì một người đã chết trong ba năm qua. Điều này có nghiã là giáo Hội Aí Nhĩ Lan đã mất 20% số giáo sĩ cả nước trong ba năm qua. Số giáo sĩ chết nói trên gồm các vị đang phục vụ và đã nghỉ hưu

Hội đồng Giám mục Công Giáo Ireland không thể xác nhận con số nói trên vì số liệu thống kê của tờ báo được lấy ra từ 26 giáo phận và các dòng tu.

Theo tờ Irish Examiner cho biết vào cuối năm 2018, Aí Nhĩ Lan có khoảng 1.800 linh mục đang hoạt động và 720 giáo sĩ đã nghỉ hưu tổng cộng khoảng 2.520 người.

Ái Nhĩ Lan có gần 5 triệu dân đang chứng kiến ​​sự sụt giảm giáo dân Công Giáo trong những năm gần đây.

Điều tra dân số của Ái Nhĩ Lan cứ 5 năm thực hiện một lần thì năm 2011 cho thấy 84,2% dân số nhận là Công Giáo. Năm 2016, giảm xuống còn 78,3%. Cuộc điều tra dân số tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Tư năm 2022

Tờ Irish Examiner báo cáo vào tháng trước rằng số lượng các linh mục đang phục vụ có thể sẽ giảm mạnh khi đất nước hết đại dịch vì các giáo sĩ đã hoãn việc nghỉ hưu để hỗ trợ các đồng nghiệp đang đấu tranh phục vụ cộng đồng trong cuộc khủng hoảng đại dịch.

Tờ báo đưa ra ví dụ về giáo phận Cork và Ross, nơi 9 trong số 94 giáo sĩ trên 75 tuổi. Nhưng không có linh mục nào mới được thụ phong trong bốn năm qua và chỉ có một linh mục dự kiến ​​vào năm 2022.

Cha Michael Keohane, thư ký của giáo phận cho biết: “Một số yếu tố, bao gồm cả đại dịch COVID làm nhiều linh mục sắp nghỉ hưu sẽ vẫn tiếp tục phục vụ toàn thời gian.”

Nguyễn Long Thao