7. Khi đời sống của chúng ta đã cùng tận, thì chúng ta sẽ bị đối chiếu theo tiêu chuẩn của tình yêu mà chịu phán xét.

(Thánh Gioan Thánh Giá)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info