THƯƠNG TÌNH THA THỨ

Lời Chúa tuần này nhấn mạnh đến việc tha thứ. Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho thấy: ai cũng có lỗi lầm và muốn được tha thứ, nhưng lại cảm thấy khó khăn khi tha thứ cho người khác. Thật là may, Chúa Giêsu đã đưa ra động lực lớn nhất để có thể tha thứ là thương tình: hãy cảm nghiệm tình Chúa thương xót tha thứ, và hãy thương tình tha thứ cho người.

1. Chúa tha cho ta. Ta phải tha thứ vì chính bản thân ta đã được Chúa tha cho quá nhiều. Dụ ngôn Phúc Âm kể chuyện vua chạnh lòng thương tha hết cho người đầy tớ món nợ khổng lồ tới 10 ngàn yến vàng – món nợ ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta cũng mắc nợ với Chúa như thế. Chúng ta đã phạm tội hết lần này đến lần khác, tội lỗi chồng chất, nhưng Chúa luôn bao dung tha thứ cho ta. Chúng ta cần cảm nghiệm được lòng thương xót tha thứ của Chúa.

2. Ta tha cho người. Chúa tha cho ta, và Chúa muốn ta cũng tha cho người khác. Phúc Âm cho thấy khi vua biết chuyện người đầy tớ vừa được vua tha nợ lại không chịu tha cho người bạn món nợ nhỏ xíu, thì vua đã gọi anh ta lại chất vấn: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Chúa muốn chúng ta cũng mang trong mình trái tim giống Chúa, một trái tim mở rộng và rung lên những nhịp đập thương tình tha thứ. Tha thứ chứng tỏ tình thương ta dành cho người lớn hơn tổn thương người gây cho ta.

Dụ ngôn kết luận: nếu ta không tha thứ cho người thì Chúa cũng sẽ không tha thứ cho ta. Tại sao vậy? Vì tha thứ như một dòng chảy của tình thương từ Thiên Chúa tới ta và từ ta qua người khác. Khi ta khóa chặt lòng mình không tha thứ cho người, thì sự tha thứ của Chúa cho dù vẫn tuôn chảy cũng không thể vào lòng ta được vì lòng ta đã bị khóa chặt mất rồi. Thế nên, hãy mở rộng lòng tha thứ cho người, để đón nhận tình Chúa tha thứ cho ta. Amen.

(Bắc Ninh)