NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ - VÀI CẢM NGHĨ CỦA ĐỨC CHA GIOAN BAOTIXITA BÙI TUẦN

Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, nguyên Giám Mục Long Xuyên, cách đây 25 năm, là vị Giám Mục duy nhất từ Việt Nam đến Roma, vinh dự đứng trong hàng ngũ những thân nhân và đồng hương của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, tham dự thánh lễ và chứng kiến nghi lễ tấn phong Giám Mục cho Đức Cha Phêrô bên trong Đền thờ thánh Phêrô ngày lễ Hiển Linh 6.1.1999, do thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ sự.

Sau thánh lễ, vừa để thông chia niềm vui với Ðức Tân Giám mục, thông chia niềm vui với Giáo phận Phú Cường từ nay có Chủ chăn mới, vừa để bày tỏ cảm xúc khi được chứng kiến trọn vẹn nghi lễ trao ban Thừa tác vụ Giám mục ngay tại "Đất thánh", miền đất "Trung ương" của Hội Thánh Công Giáo, Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần đã viết lại vài cảm nghỉ. Chúng ta cùng đọc lại những suy tư của ngài. Bài viết có tựa đề:

VÀI CẢM NGHĨ TRONG LỄ TẤN PHONG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

Khi tham dự thánh lễ Truyền Chức Giám Mục hôm nay, tôi rất chú ý đến Ðức Thánh Cha. Nhưng tôi chú ý nhiều hơn đến một Vị khác: Ðó là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng mà Thánh Gioan Baotixita đã giới thiệu bằng một nhận thức khiêm nhường: "Người phải được nâng lên, còn tôi thì phải hạ xuống". Bởi vì chỉ Ðức Kitô là Ðấng Cứu Ðộ thực sự và duy nhất.

Khi sống hiệp thông bầu khí đại lễ hôm nay, tôi rất vui được gặp nhiều thành phần trong Hội Thánh. Nhưng tôi đặc biệt nghĩ tới một lớp người khác: Ðó là những người nghèo khổ. Họ vắng mặt ở đây. Họ là địa chỉ mà Chúa sai chúng tôi tới. Vì họ cũng là địa chỉ của Ðấng Cứu Thế. "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ".

Khi nghe các sứ vụ của Giám Mục mà Phụng Vụ nhắc tới hôm nay, tôi để ý nhiều đến sứ vụ rao giảng. Nhưng tôi cũng rất lo cho một sứ vụ khác, tôi cho là quan trọng: Ðó là sứ vụ phấn đấu với chính mình. Ðể suốt đời người môn đệ Ðức Kitô, dù được thành công, dù bị thất bại, chính bản thân mình với sự tỉnh thức vâng phục Thánh Ý Chúa sẽ luôn là một bài ca mới, ca ngợi Chúa Ba Ngôi. Như Thánh Vương Ðavít vẫn nói lên mỗi ngày.

Nghĩ tới một Ðấng khác - Nghĩ tới một lớp người khác - Nghĩ tới một sứ vụ khác - Khác, ở đây chỉ là một cách đề cao, nhấn mạnh. Chứ thực ra chẳng có gì là mới cả. Riêng đối với tôi, những cái nhấn mạnh trên đây được tôi coi là những chỉ hướng hữu ích cho tôi trong thời điểm hiện nay tại Việt Nam.
(+ Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần).

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG (biên soạn)