NHỮNG NGÀY HỒNG PHÚC

Sau khi mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, chúng ta sẽ mừnt Chúa Nhật Lễ Lá, và tiếp theo là Tuần Thánh. Tuần Thánh là cao điểm của Năm Phụng Vụ Giáo Hội với ba ngày đặc biệt: Thứ Năm để kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục, ngày cầu nguyện cho chúng ta thêm lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và xin ơn thánh hóa cho các Linh mục và hàng giáo sĩ; Thứ Sáu kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá, ăn chay kiêng thịt và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn thống hối lỗi lầm và cho những người đau khổ trên thế giới luôn biết vác Thánh giá theo chân Chúa; Thứ Bảy kỷ niệm việc Chúa chịu an táng trong mồ, ngày chúng ta cố gắng giữ im lặng trong tâm hồn để suy ngẫm sự thương khó và cái chết của Chúa vì tội lỗi chúng ta, và dọn tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh; tiếp theo là Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh.

Nêu lên những điểm chính của Phụng vụ trong những ngày sắp tới là để chúng ta cùng nhắc nhở cho nhau sống ý nghĩ từng ngày còn lại của Mùa Chay; đặc biệt với ba công việc chính là: CẦU NGUYỆN nhiều hơn. Cầu nguyện riêng tư để chúng ta có nhiều giờ đặt mình trước mặt Chúa và suy nghĩ về cuộc đời và cố gắng sửa đổi để nên tốt đẹp hơn; đó là thánh hóa bản thân. Cầu nguyện chung trong gia đình để tạo được bầu khí đạo đức và thánh hóa gia đình chúng ta. Những gia đình biết cầu nguyện chung là những gia đình dể sống hợp nhất và yêu thương nhau. HÃM MÌNH trong việc ăn uống. Hãm mình trong con mắt, trong lời nói và xa tránh những dịp tội lỗi, những nơi tội lỗi. Hãm mình trong lời nói để tránh gây chia rẻ và bất hòa. Hãm mình cũng là cách rất tốt để thánh hóa bản thân và gia đình. Ngòai ra hãm mình trong những chi tiêu để dành dụm và giúp đở những người nghèo khó trên thế giới. Làm VIỆC TỪ THIỆN (làm phúc bố thí) là cách đền tội tốt nhất. “Giúp đở những người nghèo khó thì tẩy xóa được mọi tội lỗi.” (Giving to the poor expiates every sin.” (Sách Tôbia 12:8). Thánh Lêo Giáo Hòang viết: “Lúc nào cũng là thời gian thuận tiện để làm việc từ thiện; nhưng đặc biệt nhất trong Mùa Chay… Lòng thương người bao gồm mọi nhân đức và xóa bỏ được muôn vàn tội lỗi!”.

Xin cầu nguyện chung cho nhau để những ngày còn lại trong Mùa Chay Thánh này là những ngày HỔNG PHÚC, những ngày được sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa, sống hòa hiệp yêu thương nhau hơn, và chung tay xây dựng gia đình và thế giới chúng ta nên tốt đẹp hơn, đòan kết và yêu thương nhau hơn để mừng Đại Lễ Phục Sinh sắp tới.