Ngày 03 tháng 07 là ngày giỗ 153 năm của Thánh Philiphê Phan Văn Minh vị Thánh Tử Đạo của Giáo phận Vĩnh Long. Hôm nay cũng là ngày hành hương tại trung tâm Đình Khao để tôn kính vị Thánh Tử Đạo của Giáo Phận; đồng thời cũng là ngày đại hội thiếu nhi của Giáo Phận được tổ chức hằng năm taị trung tâm hành hương Đình Khao. Ngày 03 tháng 07 là ngày Giáo Hội mừng kính Thánh Tôma Tông Đồ bổn mạng của Đức Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long.

Từ 16 giờ ngày 02 tháng 07 những dòng người tiến về trung tâm hành hương Đình Khao, tham dự thánh lễ khai mạc cho ngày hành hương với nhiều ý nguyện khác nhau; nhưng có 03 ý nguyện chung đó là: tôn kính Thánh Philiphê Phan Văn Minh, cầu nguyện cho Đức Giám Mục nhân ngày lễ bổn mạng, cầu nguyện cho các em thiếu nhi dự đại hội thiếu nhi Giáo Phận được kết quả tốt đẹp.

Trong thánh lễ Đức Giám Mục Giáo Phận Tôma Nguyễn Văn Tân kêu gọi mọi người gìn giữ và bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, cho sự sống được trong lành thánh thiện theo thánh ý Chúa.

Sau thánh lễ khai mạc đến phần diễn nguyện của 02 dòng Mến Thánh Giá của Giáo Phận (Cái Nhum và Cái Mơn): giúp cho những người hành hương cầu nguyện trong đêm canh thức, bằng những đóng góp hết sức phong phú trong những cử điệu và hình ảnh với lời cầu nguyện thật sống động.

Thánh lễ vào lúc 23 giờ do cha Matthêu Nguyễn Văn Văn chủ sự kêu gọi mọi người hướng đến sự sống thực mà Thánh Philiphê Phan Văn Minh đã dùng cái chết của mình mang lại cho chúng ta.

Ngày 03 tháng 07 bắt đầu với lời kinh sáng và thánh lễ do linh mục Giuse Đinh Quang Lục người đã có công rất lớn gây dựng và bảo vệ cho trung tâm hành hương Đình Khao được bền vững đến ngày hôm nay.

Thánh lễ sáng chưa kết thúc thì những dòng người bé nhỏ tuôn đổ về trung tâm như những dòng thác không thể ngăn lại được. các em thiều nhi về trung tâm dự ngày đại hội hằng năm của mình với con số là 1960 em. Cùng đồng hành với các em có 250 huynh trưởng và các cha. những tiếng còi,bài hát, khẩu hiệu làm cho trung tâm trở nên sinh động. Mãnh đất chết của 153 trước giờ đây sức sống mãnh liệt đang dâng trào, sức sống không biết mỏi mệt và không lùi bước trước nghịch cảnh. thật thế trong thánh lễ Đức Giám Mục cử hành vào lúc 9 giờ, không lâu sau đó trời đổ cơn mưa như trút nước nhưng các em vẫn không lùi bước, bám lấy vị trí, khiến những người có trách nhiệm phải ra hiệu cho các em tìm nơi trú mưa, khi đó các em mới chịu rời chỗ. Nhưng khoảng trống mà các em để lại vì cơn mưa đã được lấp đấy ngay khi cơn vừa nhẹ hạt. ức sống hồn nhiên và mãnh liệt này có lẽđã làm cho cơn mưa không còn đỗ xuống nữa, mặc dù sau cơn mưa nhưng vẫn chưa nhận được ánh sáng tốt đẹp của bầu trời.

15 giờ ngày 03 tháng 07 cũng là thời gian kết thúc những học hỏi cầu nguyện và vui chơi của Thiếu Nhi Giáo Phận. Đức Giám mục kết thúc với lời nhắn nhủ và ban phép lành cho các em về bình an.

Các em ra về, trung tâm hành hương Đình Khao dường như vẫn còn rộn ràn sức sống. Thánh Philiphê Phan Văn Minh cũng đã từ biệt cỏi đời từ Đình Khao nhưng đã để lại cho Đình Khao một sức sống mà từ đó cứ lan rộng mãi cho đến ngày Chúa đến.