VATICAN. ĐTC kêu gọi những người tham gia hoạt động của tổ chức thế giới về du lịch nỗ lực làm cho ngành này mang lại sự phong phú đích thực về nhân bản về tinh thần.

Lời kêu gọi trên đây của ĐTC được ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trình bày trong sứ điệp gửi Ông Francesco Frangialli, Tổng thư ký Tổ chức thế giới về du lịch, nhân ngày thế giới du lịch lần thứ 27, cử hành hôm 27-9-2006.

Trong sứ điệp, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết ĐTC đề cao những lợi ích phong phú và đa dạng của ngành du lịch, về mặt kinh tế, xã hội, tinh thần, và những tiềm năng lớn lao của ngành này. Hằng triệu cá nhân và gia đình thực hành du lịch, một công việc có thể góp phần lớn lao vào sự phát triển nhân bản và xã hội. Tuy nhiên, ĐTC nhấn mạnh rằng: để đạt tới các mục tiêu đó, cần tăng cường sự huấn luyện các nhân viên về du lịch và có sự chuẩn bị nơi những người thực hành du lịch, tránh sự hành động theo hứng hoặc hời hợt.

Sứ điệp của ĐHY Bertone có đoạn viết: ”ĐTC mời gọi tất cả những người tham gia hoạt động của tổ chức thế giới về du lịch, mỗi người trong lãnh vực của mình, thực sự dấn thân để du lịch được thực hiện như một cơ hội phong phú hóa về nhân bản và tinh thần. Như thế, du lịch có thể trở thành một nguồn mạch làm cho nhân loại được phong phú đích thực: con người và các nền văn hóa trao đổi cho nhau các giá trị của kiến thức và an sinh, công lý và tự do, vẻ đẹp và hòa bình, mang lại ý nghĩa sung mãn cho cuộc sống” (SD 26-9-2006)(radio Vatican)