Kính gửi : Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Thanh Hoá

THƯ MỤC VỤ
NHÂN DỊP LỄ THÁNH GIUSE, 19-03-2007,
BỔN MẠNG GIÁO HỘI, BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
VÀ DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HOÁ

_________

Toà giám mục Thanh Hoá ngày thứ tư Lễ Tro 21-02-2007


Quí Cha, Quí thầy, quí nữ tu và anh chị em giáo dân thân mến,

Trong tình hiệp thông Giáo Hội, tôi hân hạnh chia xẻ niềm vui của toàn thể giáo phận và thân ái gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Dòng Mến Thánh Giá, các cha, các giáo xứ, giáo họ, côïng đoàn và giáo dân mang tên thánh Giuse. Xin ngài bầu cử cho tất cả những ai đã chọn ngài làm đấng bảo trợ.
Tôi cũng xin thông báo một số sinh hoạt giáo phận chúng ta sẽ thực hiện để chào mừng đại lễ Thánh Cả Giuse, Bổn Mạng Giáo Phận.

Xin các cha xứ cho đọc thư mục vụ này cho giáo dân liên tiếp hai ngày chủ nhật 04 và 11-03-2007.

- THƯỜNG HUẤN LINH MỤC

Giáo luật điều 279 buộc giáo sĩ phải tiếp tục học hỏi đạo lý sau khi lãnh chức thánh. Thực thi tinh thần đó, giáo phận sẽ tổ chức khoá thường huấn cho linh mục đoàn từ ngày thứ ba 13 đến thứ bảy 17-03-2007. Đây là một sinh hoạt có tính BẮT BUỘC nên các cha sẽ phải vắng nhà. Trong thời gian này, sẽ không có thánh lễ tại các giáo xứ. Cần xức dầu hoặc cử hành lễ an táng, xin các giáo xứ liên lạc về Toà Giám Mục. Xin anh chị em giúp lời cầu nguyện để khoá học được thành công tốt đẹp.

- TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

TẤT CẢ các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong giáo phận sẽ đồng loạt làm tuần tam nhật kính thánh Giuse vào các ngày 16, 17 và 18-03-2007, theo thể thức do Toà Giám Mục phổ biến. Xin các cha xứ vui lòng cổ động và thực hiện tuần tam nhật trước mỗi thánh lễ và trước mỗi giờ đọc kinh chung. Chắc chắn Thánh Cả Giuse sẽ ghi nhận lòng thành và nhận lời cầu xin của con cái ngài.

- LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN

Đức Giám mục cùng với linh mục đoàn sẽ CHÍNH THỨC cử hành lễ bổn mạng giáo phận lúc 9g sáng ngày thứ bảy 17-03-2007 tại nhà thờ CHÍNH TOÀ. Trong thánh lễ, các thầy khoá VI đã mãn trường sẽ được phong chức phó tế. Đây là cơ hội đặc biệt để thể hiện tình hiệp thông rộng lớn của giáo phận. Xin các cha xứ kêu gọi bà con giáo dân về tham dự ĐÔNG ĐẢO để cầu nguyện cho Giáo Hội, giáo phận và các linh mục tương lai. Lễ Bổn Mạng Giuse tại các GIÁO XỨ sẽ cử hành ngày 19-03-2007.

- ĐIỀU TRA ỨNG VIÊN PHÓ TẾ

Giáo luật điều 1051 và 1052 đòi buộc giới hữu trách, trước khi tấn phong, phải điều tra kỹ lưỡng về ứng viên lên chức thánh. Vậy ai biết các thầy có tên sau đây có ngăn trở gì, xin trình lại với giáo quyền.

1. Thầy Giuse NGUYỄN VĂN BA 31 tuổi, gốc Phúc Lãng, Hiện đang giúp xứ Tam Tổng
2. Thầy Phêrô VŨ VĂN CUNG 30 tuổi, gốc Tân Hải, Hiện đang giúp xứ Kẻ Bền
3. Thầy Giuse PHẠM VĂN DUẨN 32 tuổi, gốc Đa Phạn, Hiện đang giúp xứ Vân Lung
4. Thầy Phêrô TRẦN VĂN NAM 37 tuổi, gốc Phước Nam, Hiện đang giúp xứ Đạt Giáo
5. Thầy Phêrô ĐINH VĂN NGHĨA 35 tuổi, gốc Phước Nam, Hiện đang giúp xứ Thanh Thủy
6. Thầy Giuse TRỊNH VĂN NGỌC 31 tuổi, gốc Bạch Câu, Hiện đang giúp xứ Bằng Phú
7. Thầy Giuse PHẠM TIẾN PHƯƠNG 30 tuổi, gốc Tam Tổng, Hiện đang giúp xứ Hà Nhuận
8. Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN TÁM 32 tuổi, gốc Đạt Giáo, Hiện đang giúp xứ Kẻ Rừa
9. Thầy Giuse NGUYỄN ĐỨC THANH 30 tuổi, gốc Chính Toà, Hiện đang giúp toà giám mục
10. Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN TỨ 34 tuổi, gốc Phúc Địa, Hiện đang giúp xứ Liên NghĩaAnh chị em thân mến,

Lễ Bổn Mạng giáo phận là dịp vui mừng, nhưng diễn ra trong bối cảnh mùa chay và năm sống đạo. Tôi kêu gọi anh chị em hãy thể hiện tinh thần bác ái, cầu nguyện và chay tịnh cách triệt để hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận niềm vui đích thật của Chúa phục sinh.

Thân ái trong Chúa Kitô.

+ Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ