Câu đối Phục Sinh1. Khai thông lối chính Phục Sinh cho vạn thế
Chiếu sáng Lời Thần hồi phục khéo ba hôm.

2. Nhất thân cứu chuộc vô song huệ
Vạn cổ nhân từ đệ nhất tâm


3. Tự khiêm thuận mệnh chịu hình tử
Vinh diệu sống lại hưởng vĩnh sinh