MAGDEBURG, Đức 25/04/07- Những nhánh chính của Kitô Giáo tại Đức cùng với 11 Giáo Hội khác và nhiều cộng đoàn hội thánh đã đồng thuận thừa nhận phép rửa tội của nhau.

Theo cơ quan thông tấn Công Giáo Đức KNA, ĐHY Karl Lehmann, Chủ Tịch Hợi Đồng Giám Mục Đức, Giám Mục giáo phái Lutheran là Wolfgang Huber và đại diện 11 cộng đoàn khác sẽ ký văn bản thừa nhận phép rửa tội của nhau vào ngày Chúa Nhật tới.

Cho tới nay các nhánh Kitô Giáo ở Đức chưa thừa nhận phép rửa tội của nhau, trừ ra giữa các giáo phận và các nhà thờ tin lành địa phương có sự thỏa thuận riêng.

ĐHY Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Đoàn Kết Kitô Giáo đã đưa ra sáng kiến này và soạn thảo tuyên ngôn chung. Tài liệu là kết quả của 3 năm nghiên cứu.

Tài liệu khẳng định: “Mặc dù về nhận thức, mỗi Giáo Hội có những dị biệt, nhưng về phép rửa chúng tôi có sự đồng thuận căn bản. Do vậy, Chúng tôi công nhận khi cử hành phép rửa tội, hành vi nhận chìm hay xối nước là thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Và chúng tôi hân hoan nhận người đó đã được chịu phép rửa tội. Do vậy người đó không cần phải rửa tội lại lần thứ hai nữa.”