VATICAN CITY, 17/05/07- Theo thống kê mới được phổ biến gần đầy, tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2005, công dân Tòa Thánh hay dân số quốc gia Vatican có 557 người trong đó 58 vị là Hồng Y, 293 giáo sĩ với quy chế là nhân viên của Tòa Thánh, 62 người không thuộc hàng giáo sĩ, 101 vệ binh Thụy Sĩ, và 43 giáo dân.

Trong số các công dân Tòa Thánh, gần 50% tức 246 người vẫn giữ quốc tịch cũ. Quốc tịch Vatican không có tính cách kế thừa hay đương nhiên được thừa nhận vì sinh ra ở Vatican. Quốc tịch Vatican chỉ được cấp cho những ai phục vụ tại Tòa Thánh và sẽ bị thu hồi một khi không còn phục vụ tại đây nữa

Theo điều khoản số 9 của Hiệp Ước Lateran ký năm 1929 giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Ý thì một khi người nào không còn được giữ quốc tịch Vatican nữa, thì chính quyền Ý đương nhiên sẽ cấp quốc tịch Ý cho người đó.

Thống kê trong năm 2005 cho thấy có 111 phép cưới được cử hành tại Vatican, trong đó có được anh chị người Việt Nam là Đinh Nam và Hà-Vy đến từ California.