Luật Lệ Phò Sinh Mới tại tiểu bang Oklahoma

Qua Đó Quy Định Không Dùng Ngân Sách Tiểu Bang Cho Hầu Hết Các Vụ Phá Thai

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, (Zenit.org).- Quốc Hội của tiểu bang Oklahoma đã thông qua một đạo luật nhằm ngăn cấm việc dùng ngân sách công cộng cho các vụ phá thai.

Thượng Nghị Sĩ (Cộng Hòa) Williamson
Theo hãng tin Reuters cho biết, Đạo luật SB 139 vốn được cả Thượng và Hạ Viện tiểu bang thông qua vào Tháng 5/2007 vừa qua, và đã trở thành Luật ngay ngày hôm sau, khi mà thời hạn để Ông Thống Đốc thuộc phe Dân Chủ của tiểu bang này có quyền phủ quyết.

Luật Lệ mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 sắp tới, và cũng cho phép việc dùng công quỹ để hổ trợ những vụ phá thai nào có liên quan đến việc người phụ nữ bị hiếp dâm hay do tội loạn luân gây ra nhằm để cứu lấy mạng sống của người mẹ.

Đạo Luật đã được thông qua một cách dễ dàng ở Hạ Viện, vốn Phe Cộng Hòa chiếm đa số, và hơi bị phân tán ở Thượng Viện vì số thành viên của Dân Chủ và Cộng Hòa đều ngan ngửa nhau, và có một số từ Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu theo Đảng Cộng Hòa.

Tony Lauinger, Chủ Tịch của Hội Bảo Vệ Sự Sống ở Oklahoma trong một tuyên cáo trên trang Web có cho biết rằng: "Thống Đốc Brad Henry đã bị Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình và các tổ chức phò phá thai khác làm áp lực để phủ quyết Đạo Luật này. Và Ông ta đã làm như vậy trong một Đạo Luật tương tự trước đây, thế nhưng đối với Đạo Luật SB 139 này thì Ông có vẽ ái ngại vì đã có hơn 75% các thành viên lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ cho Đạo Luật này."

Thượng Nghị Sĩ James Williamson, tác giả của Đạo Luật, nói với tờ báo Người Oklahoma rằng: "Tôi lấy làm hài lòng vì cuộc chiến giờ đây đã kết thúc. Rõ ràng là tôi đã quá ngạc nhiên trước quan điểm mập mờ và không mấy rõ ràng của Ông Thống Đốc, và cho dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì kết quả vẫn làm hài lòng cho những ai muốn bảo vệ các trẻ chưa được chào đời, và tôi cũng rất hài lòng với kết quả như vậy."

Lauinger, người nói chuyện với tờ báo Người Oklahoma cho biết rằng: Anh rất biết ơn Thượng Nghị Sĩ Williamson và các nhà lập pháp khác của tiểu bang vì đã làm việc cật lực để thông qua Đạo Luật SB 139 này, và với Đạo Luật này "nó sẽ bảo vệ mạng sống của hàng ngàn trẻ em chưa được chào đời, chứ nếu không thì các em đã bị phá bỏ rồi, ngay từ trong chính cung lòng của người mẹ."