Tulsa: Điểm qua các báo Công Giáo và các Thông Tấn Xã Công Giáo nổi tiếng trên thế giới không ít thì nhiều đều đăng tin về Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Ngay cả Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ là Thông Tấn Xã lớn nhất cũng đã đăng tin về Tòa Khâm Sứ Hà Nội 3 lần.

Hôm nay thử mua tờ báo Eastern Oklahoma Catholic của Giáo Phận Tulsa tại Hoa Kỳ xem họ đăng những gì, có lẽ tin đăng về Việt Nam trên báo số này so với người Việt là tin muộn màng, thế nhưng tờ báo này là số mới nhất ra ngày 17/2 và ra 2 tuần một lần, hẳn nhiên họ chỉ đăng lên những tin thật quan trọng và giá trị. Mời Quý Vị và Quý Bạn thử đọc xem.

Xin nhấn vào đây