VATICAN (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã sai 29 linh mục mới được phong đi gieo rải “niềm vui Chúa Kitô” trong một thế giới “thường u buồn và tiêu cực.”

Đức Giáo Hoàng đã chủ sự một Thánh Lễ phong chức hôm Chúa Nhật 27/4 trong Đền Thánh Phêrô, trong Thánh Lễ này, với tư cách Giám Mục thành Roma, ngài đã ban bí tích truyền chức thánh cho các ứng viên trong chính giáo phận của ngài.

Tất cả các người nam đã học tập để lãnh chức linh mục tại Roma, mặc dầu bảy trong số tân linh mục ở ngoài nước Italy. Những linh mục không phải người Italian đến từ Iraq, Colombia, Chile, Paraguay, Pháp, Haiti và Ấn Độ.

Trong bài giảng của ngài Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã giải thích rằng hôm nay một sứ vụ mới đang bắt đầu đối với các tân linh mục. Ngài nói, là những thừa sai của Tin Mừng, các tân linh mục phải “công bố và minh chứng cho niềm vui.”

The Pontiff asked, “What can be more beautiful to us than this? What can be greater, more exciting, than working together to spread the Word of life in the world, than communicating the living water of the Spirit?”

Đức Thánh Cha hỏi, “Điều gì có thể tốt cho chúng ta hơn sự này? Điều gì có thể cao trọng hơn, hứng thú, hơn là làm việc chung để phổ biến Lời sự sống trong thế giới, hơn là truyền thông nước hằng sống của Thần Khí?”

Các linh mục được kêu gọi đem Tin Mừng cho mọi người “ ngỏ hầu mọi người cảm nghiệm niềm vui của Chúa Kitô và có niềm vui trong mọi thành phố,” Đức Thánh Cha quan sàt. Các linh mục được gọi làm “những sứ giả niềm vui này,” nhân số và truyền thông niềm vui đó, cách riêng cho những kẻ u buồn và thất vọng.

“Nếu anh em phải là những kẻ đồng cộng tác cho niềm vui những kẻ khác, cho những kẻ luôn u buồn và tiêu cực, thì lửa Tin Mừng phải cháy lên trong anh em, niềm vui của Chúa phải sống trong anh em,” ngài nói với các tiến chức.

Sau Thánh Lễ, trong huấn từ của ngài trước lúc đọc kinh Regina Caeli với các tín hữu qui tụ trong Quảng Trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI quay về với chủ để bài giảng của ngài.

Đức Thánh Cha nói, “Nơi nào Chúa kitô được rao giảng với quyền năng củia Chúa Thánh Thần và Người được chấp nhận với một linh hồn cởi mở, thi xã hội, dầu tràn đầy những vấn đề, trở nên một “thành phố niềm vui” – đó cũng là danh hiệu một quyển sách về công việc của Mẹ Teresa tại Calcutta.

“Vậy đó là sư mong muốn của tôi đối với những linh mục mới được thụ phong, tôi xin tất cả cầu nguyện cho họ: để bất cứ nơi nào họ được sai tới, họ có thể gieo rải niền vui và hy vọng xuất ra từ Tin Mừng.”