Văn Thư Năm 2005 Về Vấn Đề Đồng Tính Luyến Ái Áp Dụng Cho Tất Cả Các Chủng ViệnVATICAN 22, tháng 5, 2008 – Quốc Vụ Khanh của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI giải thích rằng một văn kiện của Vatican năm 2005 nói rằng các thanh niên đồng tính luyến ái không được thâu nhận vào các chủng viện, cũng được áp dụng cho các dòng tu và các giáo hội Đông Phương.

Báo L'Osservatore Romano có đăng lời giải thích ngắn gọn của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, và nói rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận cho công bố tin này ngày 8 tháng 4.

Lời giải thích của Đức Hồng Y cho hay các hướng dẫn được trình bầy trong lá thư năm 2005 của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo áp dụng cho “tất cả mọi trường đào tạo linh mục, kể cả các trường đặt dưới quyền điều khiển của các Giáo Hội Đông Phương, cho việc Phúc Âm hoá các Dân Tộc, và cho các Học Viện Đời Sống Tận Hiến và các Hội Dòng Đời Sống Tông Đồ.”

Văn kiện này có tiêu đề “Các Tiêu Chuẩn Hướng Dẫn Việc Nhận Định Ơn Gọi về Phương Diện những Người có Khuynh Hướng Đồng Tính Luyến Ái, để Thâu Nhận vào Chủng Viện và Chức Thánh."

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI chấp thuận hướng dẫn này và cho phép ấn hành ngày 31 tháng 8, năm 2005.