Tôi gặp Ngài ở đấy
Ba miền: Thái Hà, An Bằng, Vĩnh Long

tôi đi giữa Nô-en mà không nghe mùi cỏ
lấp lánh Vương Cung nên rất khó thấy Ngài
đám người huy hoàng…mà Chúa đến cho ai?
cơn gió lạnh…có cái gì mờ phai không thật

tôi đi cạnh Nô-en, máng cỏ chìm nơi khuất tất
Các Chị ngồi đó! nghe lòng đất gọi mưa
có ba miền gởi quà biếu Ba Vua
có thánh ca, nghẹn ngào vọng từ nhiều mùa oan trái

tôi gặp Ngài ở đấy!
cám ơn Các Chị, những Thiên Thần Cô Đơn Vĩ Đại
nâng Hài Nhi mà mời gọi muôn dân
Mùa Giải Phóng! Mùa Giải Phóng đã gần!

Ngài đã đến!
Dậy mà đi!
Dậy mà đi!

(Vinh danh Vinh Danh Các Chị Vinh Sơn Sài Gòn).
Saigòn 21.12.2008