Qua ngày Thứ Ba tĩnh tâm tại Vatican

VATICAN 12/3/2003 (Zenit.org).- Khi khám phá Chúa Kitô, chúng ta nhận thấy rằng chỉ sức mạnh của Chúa là tình yêu.

Tổng Giám mục Angelo Comastri phục vụ Đền Loreto đã dành việc suy niệm hôm nay để chiêm ngắm gương mặt Chúa Giêsu, với niềm xác tín rằng "chỉ một mình Người mới có thể biểu lộ đầy đủ Thiên Chúa."

Ðức Tổng Giám Mục nhắc tới đoạn đầu trong Thư gởi tín hữu Do thái: "Nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này,Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử."

"Như vậy, nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta khám phá mầu nhiệm của Thiên Chúa, và đây là sự kinh ngạc cho chúng ta: Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chúng ta nhận thấy rằng gương mặt Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt điều chúng ta tưởng tượng."

Ðể minh họa sứ điệp của Ngài, Ðức Tổng Giám mục Comastri nhắc lại một câu nói của Cha Werenfried van Straaten, người sáng lập cơ quan Trợ Giúp Giáo Hội đau khổ: "Con người tốt hơn chúng ta tưởng; nhưng cho phép tôi nói Thiên Chúa cũng tốt lành hơn nhiều so với điều chúng ta nghĩ tới."

"Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chúng ta nhận thấy sự thật của quả quyết này"

Ðức Tổng Giám Mục tiếp tục suy niệm về Chương 15 sách Tin Mừng thánh Luca, khi trình thuật dân chúng bắt đầu thì thào khi thấy Chúa Giêsu tới gần những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ-- và cho đó là "một gương xấu".

Ðức Tổng Giám Mục Comastri nhấn mạnh:"Điều đó xem ra có phần phi lý đối với họ, vì không thể xuất phát từ Thiên Chúa".

"Chúa Giêsu đã trả lời họ: Các ông không biết Thiên Chúa". Ðức Tổng Giám Mục giảng tiếp:"Đó là một tiền đề Chúa Giêsu không nói ra nhưng bắt người ta phải hiểu. Thiên Chúa như một mục tử có trăm con chiên, nếu mất đi một con mục tử ấy không nói: 'Tôi còn 99 con,' nhưng lại ra đi tìm con chiên lạc."

"Khi tìm được,mục tử đó không phạt nó, nhưng vác nó trên vai, vui mừng đưa nó về chuồng. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa."

Ngài nói thêm: "Trên trời vui mừng vì một người tội lỗi hối cải còn hơn là vì 99 người không cần hối cải."

Chúa Giêsu thêm một lời khác nữa, Thiên Chúa như một người nữ có 10 đồng quan và bà mất đi bình an khi lạc mất đi một đồng. Làm sao Chúa có thể được nhận diện sau hình ảnh này? Xem ra là nghịch lý đối với chúng ta, nhưng chính Giêsu đã xử dụng hình ảnh đó. Ðúng thế, Chúa giống như người nữ này mất bình an khi mất một đồng bạc quí báu."

"Con người là một đồng bạc quí báu đối với Chúa. Chúng ta quí báu đối với Chúa. Mỗi người chung ta quí báu trước mặt Chúa và điều chắc chắn này sẽ làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy an ủi."

Ðức Tổng Giám Mục đã nói tới một dụ ngôn khác, cũng trong Luca chương 15. "Thiên Chúa giống như người cha kia. Một người cha có hai đứa con trai và nghịch lý thay, hai đứa bỏ nhà ra đi. Quý Ngài sẽ nói với tôi: '.Chỉ có một người bỏ nhà ra đi' Không, không, cả hai đều bỏ nhà ra đi.

"Một người ra đi về mặt thể lý, người khác ra đi trong tâm hồn. Nhưng cả hai đã ra đi. Ông là người cha bị thương tích; một người cha với một con tim rướm máu. Và người cha đó làm gì? Khi người con trai thứ trở về là đứa đã đóng sầm cửa khi ra đi, người cha thấy anh từ đàng xa, thì 'xúc động,' như bản văn Hy Lạp theo Thánh Luca diễn tả.

"Động tự qui chiếu về lòng dạ người nữ. Người cha xúc động sâu sa tựa như một người nữ, như một người mẹ, và chạy ra đón con, ôm con và hôn con. Gương mặt thật kỳ lạ của người cha này!”

Và, khi người con trai thứ hai (con trai cả)biểu lộ một con tim khác với con tim người cha--anh ta cũng là người con trai bỏ nhà ra đi --Tin Mừng nói với chúng ta là người cha chạy ra đón anh," giảng giả nói." Gương mặt này của Chúa là nghịch lý. Chúa là tình yêu và chỉ sức mạnh của Chúa là sức mạnh tình yêu, sự toàn năng của tình yêu."

Ðức Tổng Giám Mục kết luận: "Đó là tin mừng vĩ đại Kitô Giáo, đó là Tin Mừng mà tin mừng chỉ Kitô giáo mới có, và chỉ có Kitô giáo loan truyền, bởi vì Kitô giáo không phải là một tôn giáo do con người thiết lập, nhưng là một mặc khải đến từ Thiên Chúa."