Vị giảng phòng tại Vatican tập trung vào sự Thương Khó và sự Chết

VATICAN 14/3/2003 (Zenit.org).- Mặc khải của Thiên Chúa trong cuộc đời Chúa Giêsu đạt sự viên mãn trong "giờ" của Chúa chúng ta, giờ của sự thương khó và sự chết của Người.

Tổng Giám Mục Angelo Comastri, người hướng dẫn Linh thao cho Ðức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma tham dự, tập trung vào những giờ sau hết cuộc đời Chúa Giêsu trong buổi suy gẫm sáng Thứ Sáu, ngày áp chót của tuần tỉnh tâm một tuần.

Chúa Giêsu nói về "giờ" của Người lần thứ nhất cho Mẹ Người theo đoạn Tin Mừng thánh Gioan, tại tiệc cưới thành Cana khi Đức Maria nói với Người, "Con, họ hết rượu rồi".

“Đó là lời kinh đẹp nhất phô bày ra cảnh nghèo nàn. Chúa Giêsu trả lời Mẹ người: "Thưa bà, giờ con chưa tới." Người muốn nói với Đức Trinh nữ: "Kìa Mẹ, Con sẽ làm phép lạ--thực tế Người sẽ làm--nhưng, phép lạ này mặc khải một phép lạ khác, nó qui chiếu tới "giờ của con". Phép lạ thật, sự chính thức biến nước thành rượu mà con sẽ làm trong lúc này.

"Do đó, thưa Mẹ, vì Mẹ có một tâm hồn dễ bảo, Mẹ hãy nhìn theo hướng này, theo hướng của "giờ của con." "

Khi thuật lại "giờ" của Chúa Giêsu, Chương 13 theo Tin Mừng thánh Gioan bắt đầu với những lời này: "Khi Chúa Giêsu biết rằng giờ của mình đã đến để từ bỏ thế gian này về với Cha, vì đã thương yêu môn đệ của mình còn ở trong thế gian, Người thương yêu họ đến cùng."

Tổng Giám Mục Comastri hỏi."Lúc nào mà khi con người không còn có thể thể yêu được nữa?- "Đó là sự chết. Thật vậy trên thánh giá, tác giả Gioan đặt những lời này trên môi Chúa Giêsu: "Đã hoàn tất." "

" Đó là lời-tóm tắt cả cuộc đời Chúa Giêsu, lời cuối cùng. "Lời đó có nghĩa: 'Ta đã yêu cho đến cùng,' tức là, tôi đã mặc khải mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, tôi đã nói với người ta Thiên Chúa là ai. 'Thánh giá' hãy công bố chân lý này cho nhân loại: 'Ta yêu các ngươi!' "


Đó là gương mặt Thiên Chúa được Chúa Giêsu mặc khải và, trong "cử chỉ tình yêu"này có bao hàm Đức Maria.

“Đức Maria ở đó, gần bên Chúa Giêsu, và Đức Maria ban Con của mình.Tại lúc này, Mẹ hoàn toàn hoà họp với mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm của Chúa-tình yêu. Và, lúc Mẹ trao ban Người, bà lại đầy ơn ích một lần nữa. Cho đến mức mà Chúa Giêsu nói với Mẹ Người trước khi chết "Hỡi Bà, này là con Bà." "

Theo Tổng Giám Mục, Chúa Giêsu muốn nói: "Thưa Mẹ, chính lúc Mẹ muốn hiến mạng sống Mẹ với con, Mẹ sẽ đạt một kết quả lạ lùng, một tình mẫu tử vô tận. Mẹ sẽ trở nên Mẹ các tín hữu. Vì lẽ đó, đừng nghĩ tới con; hãy nghĩ tới chúng. Này là con Mẹ."

Và, quay về phía Gioan, Chúa Giêsu nói: "Này là mẹ anh: hãy nhận ân huệ này. Thầy, chính lúc Thầy sắp chết, đã ban cho thế gian tất cả, và Thầy cũng giao thế gian cho tình mẫu tử của Mẹ Thầy, ngõ hầu nó trở nên một dấu chỉ và một bài hát tình yêu của Thiên Chúa".

Ðức Tổng Giám Mục Comastri kết thúc bài giảng "Đức Maria không bao giờ là một tấm vách cản ngăn cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Maria là bàn tay mẫu tử dắt chúng ta tới mầu nhiệm tình yêu của Chúa, vì mẹ là người lão luyện cao cả nhất. "