Washington D.C. (CNA) – Chủ tịch Ủy Ban Phò Sự Sống Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Hồng y Justin Rigali đang kêu gọi các thành viên của Ủy Ban Thương Mại và Năng Lượng Hạ Viện Hoa Kỳ sửa lại dự luật cải cách chăm sóc y tế để nó không che chở cho việc phá thai và bảo vệ lương tâm của nhân viên y tế. Đức Hồng Y Rigali đã đưa ra những ưu tư của các giám mục gởi tới các thành viên Ủy Ban Thương Mại và Năng Lượng trong một lá thư hôm 29 tháng Bảy.

Với việc hai ủy ban Hạ Viện đã hoàn tất dự luật cải cách chăm sóc y tế trình Hạ Viện, bức thư của Đức Hồng y trình bày nỗ lực cuối cùng để những ưu tư của người Công Giáo được lắng nghe ở Hạ Viện. Sau khi được ba ủy ban của Hạ Viện đưa ra xem xét, Thượng Viện cũng sẽ phê chuẩn luật, để nhất trí với những đạo luật của Hạ Viện.

Trong khi các giám mục Hoa Kỳ ủng hộ việc cải cách chăm sóc y tế, Đức Hồng Y Rigali nhấn mạnh rằng nó phải "xác thực", ngài cho hay có nghĩa là nó phải giữ nguyên "những chính sách đã được ủng hộ lâu đời và rộng rãi chống lại dùng ngân quỹ và ủy thác phá thai, và ủng hộ việc bảo vệ lương tâm". "Nhiều cải cách cần thiết đừng nên trở thành một phương tiện cổ võ cho một nghị trình 'các quyền phá thai' hay đảo chiều những chính sách lâu đời hiện hành chống lại những ủy thác và ngân quỹ tài trợ liên bang về phá thai".

Về vấn đề phá thai, Đức Hồng y của Philadelphia liệt kê một số vấn đề. Một trong những vấn đề chính mà Đức Hồng y quan ngại là luật "giao phó cho Bộ Y Tế cái quyền biến phá thai thành phúc lợi căn bản hay thiết yếu trong tất cả các chương trình y tế, hoặc trong 'kế hoạch chung' được luật đưa ra". Ngài cho rằng: "Đây sẽ là một thay đổi căn bản" và chỉ ra rằng "luật Liên bang từ lâu ngăn chặn hầu hết các vụ phá thai từ những kế hoạch phúc lợi y tế của nhân viên liên bang và không đặt luật lệ cho các kế hoạch tư nhân, hầu hết trong số đó cũng từ chối che chở cho các vụ phá thai không cấp thiết".

Ngoài ra, dự luật cũng cho phép ngân quỹ liên bang không thông qua luật phân bổ lao động/y tế, làm cho ngân quỹ có khả năng phá vỡ tu chánh án Hyde và các quy định khác nhằm "ngăn chặn tài trợ liên bang trực tiếp cho phá thai hơn ba thập kỷ qua". Đức Hồng y đề nghị giải pháp là đưa thêm một điều khoản mới chống tài trợ phá thai trong dự luật để "đảm bảo sự đồng bộ với các chính sách trong tất cả các chương trình y tế liên bang khác".

Cuối cùng, Đức Hồng y Rigali cho rằng các điều khoản đó đòi hỏi thời gian tiếp cận để tất cả các phúc lợi được bảo bọc bởi các chương trình sức khỏe đủ điều kiện, "toà án có thể được sử dụng để loại bỏ hoặc làm mất hiệu lực các luật quy định về phá thai, chẳng hạn như luật bảo đảm sự an toàn của phụ nữ và thông báo sự ưng thuận và việc tiến hành đến bật cha mẹ liên quan".

Về vấn đề bảo vệ lương tâm của người Mỹ, Đức Hồng Y nhắc rằng một số luật của liên bang "lâu nay đã bảo vệ các quyền về lương tâm của những người chăm sóc y tế". Cần chú ý là mới đây Tổng Thống Obama tuyên bố rằng ông chấp nhận các văn bản pháp luật hiện hành này và sẽ không làm gì để cho chúng mất hiệu lực, Đức Hồng y kêu gọi cơ quan lập pháp "thực hiện cùng một cam kết, bằng cách đảm bảo rằng dự luật này sẽ duy trì việc bảo vệ quyền về lương tâm".

Đức Hồng y Rigali kết thúc bức thư bằng cách thúc giục Ủy Ban Thương Mại và Năng Lượng Hạ Viện tán thành các chính sách liên bang hiện thời về phá thai và bảo vệ lương tâm bằng cách ủng hộ các tu chính án Reps. Bart Stupak (D-MI) và Joseph Pitts (R-PA).