Thứ Sáu 2/4/2010– Theo mạng lưới của Giáo phận Vinh tại Giáo xứ Trang Nứa: Cha Xứ Giuse Trần Đức Ngợi đã chủ tế Thánh Lễ Tiệc Ly, với Cha giáo Đại Chủng Viện Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng, các Chủng sinh, hơn 100 Nữ Tu dòng Mến Thánh giá Trang Nứa, hàng ngàn tín hữu điạ phương tập trung về đây tham dự 2 ngày Đại Thánh và đến tối ngày 2/4/2010 đi Đàng Thánh Giá trọng thể xung quanh khuôn viên nhà xứ.

Xem hình tuần thánh tại xứ Trang Nứa