Vụ việc Giáo viên tại An Bằng – Thư của Thầy Hiệu Trưởng gởi cho Linh mục Quản xứ An Bằng và Hội Đồng Giáo xứ An Bằng

Thứ năm, 15 Tháng 4 2010 16:11.

Lúc 15 giờ ngày thứ năm hôm nay, 15-04-2010, Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải gởi tài liệu nầy đến cho tôi. Tôi, linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, đưa lên trang mạng WTGP Huế để Quý Vị theo dõi vụ việc nầy.